Ros til Danske Skoleelever

Jeg har netop erfaret, at Danske Skoleelever på en konference har besluttet, at de ikke længere bakker op om, at badet efter idræt skal være tvunget. 

De opfordrer nu til, at badet skal være frivilligt for alle elever. Men desværre er der foreløbig stadig intet, der tyder på, at det bliver ulovligt for skolerne at gennemtvinge badet.  

På trods af, at der er flere og flere af eleverne, der springer badet over og nægter at deltage i en fælles af skylning af kroppen, så er der fortsat mange skoler, der stolt proklamerer, at badet er obligatorisk hos dem, og at alle elever skal deltage. 

Jeg vil opfordre eleverne på disse skoler til at tage kontakt til deres elevrådsrepræsentant, så skoleledelsen kan blive tvunget til at følge Danske Skoleelevers opfordring. Så badet bliver frivilligt for alle.   

I løbet af 2017 hørte vi mange beretninger fra folk, der havde følt sig krænket på den ene eller anden måde. Krænkelser, der foregik og opstod, fordi folk ikke fik sagt fra i tide, og fordi det er blevet legalt at negligere et ”NEJ”.  

Politikken bragte henover sommeren diverse fortællinger om unge mennesker, der var blevet forulempet og krænket på Roskilde Festivalen. Tilsyneladende er diverse seksuelle krænkelser blevet kutyme på en Roskilde Festival. Hvorfor?  

Er det, fordi de unge ikke har lært, at det er OK at sige” NEJ”, og at et ”NEJ” skal respekteres?  

I dag lærer vores unge ikke, at det er OK at sige fra, hvis de føler, at deres personlige grænser overskrides. Der er fx stadig alt for mange unge mennesker, som bliver tvunget til at fremvise deres nøgne krop i forbindelse med fællesbadet i folkeskolen.  

Folkeskolen ville ellers være et udmærket sted at lære de unge, at de selv bestemmer over deres krop, og selv må sætte deres personlige grænser. Men desværre er opretholdelsen af en gammel idrætstradition stadig vigtigere end at lære børn og unge, at de selv har retten til at bestemme over deres krop.  

De elever, der ikke selv er blufærdige og ikke har noget i mod fællesbadet, oplever, at det er helt ok at negligere andres blufærdighed og derved forsøge at flytte andres personlige grænser.  

Hele #MeToo-kampagnen viser den samme tendens. Det er den stærke, der sætter dagsordenen for, hvad der er rigtigt, og hvor grænsen skal sættes. Det må den svage part bare affinde sig med, ellers er vedkommende sippet og snerpet og kan trues med at blive holdt uden for det såkaldte gode selskab. 

På samme måde som når de blufærdige elever i folkeskolen trues med at blive holdt uden for fællesskabet, hvis de skulle driste sig til at sige ”Nej Tak” til det tvungne fællesbad.  

Tænk, hvis man allerede i folkeskolen lærte, at ens personlige grænse er en grænse, man selv sætter. Grænsen skal ikke sættes af andre, blot fordi disse har mere magt og er stærkere end en selv.  

Hvis nu lærere og pædagoger allerede i folkeskolen lærte børn og unge, at krop og seksualitet er en privat sag, som de kun skal dele med andre, hvis de har lyst. Hvis nu de unge var vant til, at alle beslutninger omkring krop og seksualitet var noget, den enkelte selv træffer, mon så vi havde haft alle de uheldige sager med børn og unge, der uden at vide det, har gjort sig skyldige i distribution af børneporno via de digitale medier? 

Hele denne sag viser tydeligt, hvordan dobbeltmoralen hersker i vores samfund.   Ungerne tvinges til at fremvise deres nøgne krop i folkeskolen med den begrundelse, at det er sundt for dem at få mulighed for at lure på hinanden under bruseren, så de kan konstatere, at der findes mange forskellige kroppe. (Mon ikke de fleste med øjne i hoved, kan se, at vores kroppe er forskellige, også selv om kroppen er tildækket af tøj?)  

De samme instanser, som har nægtet at gøre badet frivilligt, himler op om, hvor forfærdeligt det er, at de samme børn, som er tvunget til nøgenhed i forbindelse med fællesbadet, kan finde på at sende nøgenbilleder af deres kammerater rundt på nettet. Hvorfor skulle disse børn og unge dog pludselig kunne se, at det er forkert? Mange af dem er måske selv blevet krænket ved at blive tvunget til at smide tøjet i forbindelse med fællesbadet. 

De, der ikke selv er blufærdige, har set og oplevet, at det er helt i orden at nøgenhed bliver fremvist under tvang og protester. For nøgenhed er jo så NATURLIGT.  

Ja, jeg mener faktisk også, at nøgenhed kan være helt naturligt.  

Hvis man selv bestemmer, hvornår man vil være nøgen, og hvem man vil fremvise sin nøgenhed til.  

Gør det ulovligt for skolerne at tvinge vores børn og unge til at fremvise deres nøgne kroppe i forbindelse med fællesbadet efter idræt. 

Gør badet frivilligt nu!!  

Så viser vi de unge, at alles ret til egen krop skal respekteres.                    

 

Hvorfor vil Børnerådet og Børns Vilkår ikke hjælpe?

 

Hvorfor vil Børnerådet og Børns Vilkår ikke støtte op om, at badet efter idræt bør være frivilligt. Tvang hører ikke hjemme i den danske folkeskole.

I skrivende stund har omkring 2.000 mennesker med en underskrift støttet op omkring et NEJ TAK til tvunget bad i folkeskolen.

Med deres hjælp er det igen lykkedes at få gang i debatten omkring det tvungne bad.

Så et stort tak til dem.

Det kræver nemlig sin mand/kvinde i dagens Danmark at turde kæmpe for børn og unges ret til blufærdighed og deres ret til at have deres krop for dem selv.

Hver gang debatten om det tvungne bad kommer i medierne, skal vi lægge øre til dumsmarte bemærkninger som:

Curling børn”.

Men børn der forsøger at sige “Nej Tak“ til badet i folkeskolen, skal virkelig have hår på brystet og kunne klare sig selv. Ellers vil de psykisk bukke under for al den modstand, de møder.

“Stinkende unger”

Utroligt, hvis børn og unge ligefrem kommer til at stinke af at være i bevægelse i de ca. 45 minutter, en idrætstime varer. I dag møder børn op i skolen nyvasket og iført rent tøj, og ellers var det jo bare her, lærerne skulle gribe ind. Men det er i øvrigt heller grunden til, at børn og unge bliver tvunget i bad. Tvangen er opstået, fordi der er nogle “meget kloge hoveder” der har fundet ud af, at det er godt for børn og unge, at lade sig belure under bruseren. Det skulle eftersigende være meget lærerigt “for ellers ved de stakkels børn jo ikke, hvordan den nøgne krop ser ud.” Mon disse såkaldte “kloge hoveder” har hørt om Ipaden og internettet? Til orientering er det ikke kun modeller og deltagerne i Paradise Hotel, der optræder let påklædt eller nøgen på nettet.

“Børns blufærdighed er noget forældrene har påduttet dem”

Et barn kan sagtens have et ønske om at måtte have sin krop for sig selv, uden det er noget, de er blevet “påduttet” af deres forældre.

“Vi tog sgu heller ikke skade af at blive tvunget i bad”

Til det kan jeg kun sige “jo I gjorde”. Men vi ved jo også, at dem der selv krænkes som børn, selv har stor risiko for at blive krænker. Så det kan vel ikke være anderledes. Stop derfor tvangen nu.

Så er der selvfølgelig straks nogle, der mener at:

Der er ikke tale om krænkelse, blot fordi et barn tvinges i bad”

Men vi voksne kan vel ikke bestemme, hvornår et barn har lov til at føle sig krænket? Er det noget den, der krænker, bestemmer?

Jeg ved ikke, hvilke typer af mennesker, der har behov for at komme med bemærkninger som ovenstående.

Desværre fylder de bare meget i den offentlige debat omkring det, at badet burde være frivilligt. I virkeligheden er de bare symbolet på, at den danske tolerance overfor minoriteter ikke rækker særligt langt.

Det frisind vi er så stolte af, har vi fuldstændigt misforstået. Vi er ikke frisindede, når vi ikke kan acceptere, at andre mennesker kan have en anden personlig grænse end os selv.

Der er jo ingen, der forsøger at forbyde badet efter idræt, men badet bør være frivilligt.

Nu håber jeg bare på, at der snart er nogle af de organisationer, der normalt praler af at varetage børns rettigheder, der vil komme ind i kampen om, at badet skal være frivilligt for alle elever.

Jeg tænker fx på Børnerådet og Børns Vilkår. De plejer da at have en holdning til, at børn skal have rettigheder.

Hvorfor vil de så ikke arbejde for, at børn og unge skal have rettigheder i forhold til at kunne bestemme, om de vil deltage i noget så gammeldags og oldnordisk som et fælles bad?

Derfor denne opfordring til Børnerådet og Børns Vilkår:

Kom nu med ind i kampen og tving vores politikere til at ændre den nuværende lovgivning, så det bliver obligatorisk for alle skoler at gøre badet frivilligt.”

 

 

 

Politianmeld de skoler, der tvinger børnene i bad.

Sagen omkring de 2 små drenge, der i forbindelse med nogle såkaldte juleløjer, blev truet med at få deres tissemænd klippet af, viser desværre alt for tydeligt, hvor magtesløse børn og deres forældre er, når der sker blufærdighedskrænkelser på skolerne.

Tak til Børns Vilkår for at have politianmeldt denne hændelse. Det bør i høj grad undersøges, hvorvidt blufærdighedskrænkelser og tvang af børn fortsat skal være lovligt i Danmark, bare fordi ugerningen udføres af en skoleleder.

I dag har en skoleleder i kraft af hans stilling fuld lovhjemmel til at krænke og latterliggøre eleverne, uanset om alle andre både elever og forældre tager afstand fra krænkelsen.

I flg. Folkeskolelovens § 45 har alle skoleledere tilsyneladende en særlig pædagogisk og faglig kompetence, der giver dem fuldmagt til at træffe alle beslutninger vedr. den enkelte elev. Ingen instanser har lovhjemmel til at kritisere og ændre på en skoleleders handlinger og beslutninger, uanset hvor idiotiske og nedværdigende disse kan opfattes.

Vi kan jo bare forestille os, at det var nogle af de større elever, der havde foretaget samme “afstraffelse” af de 2 små drenge. Så var de store elever blevet betragtet, som afvigere, der burde have psykologhjælp omgående.

Hvis andre voksne havde foretaget handlingen med afklædning og trusler, så havde alle straks råbt ordet “pædofili”

Når handlingen nu er udført af en højt profileret skoleleder med en såkaldt udvidet pædagogisk kompetence, så skal det først undersøges, om der nu også er tale om blufærdighedskrænkelse!!!!

Det er simpelthen bare for langt ude.

Men tak til Børns Vilkår, fordi I nu sætter fokus på, at der I høj grad mangler en klageinstans i forhold til de beslutninger, skoleledere i dag kan træffe vedr. den enkelte elev.

Til orientering kan jeg oplyse, at der dagligt og mange gange hver eneste dag sker blufærdighedskrænkelser i det danske skolesystem i forbindelse med det obligatoriske fælles bad efter idræt.

Ca. 30 % af eleverne har det svært med dette bad, og finder det blufærdighedskrænkende, men skoleledere har gennem deres stilling fuldmagt til at gennemtvinge badet for alle elever.

Der må selvfølgelig ikke bruges fysisk tvang, men psykisk tvang må en skoleleder gerne bruge. Han/hun må gerne mobbe, udstede trusler om udelukkelse af fællesskabet og latterliggøre elevernes blufærdighed, indtil de blufærdige børn kapitulerer, smider tøjet og deltager i badet.

Hvorfor har børn og unge ingen rettigheder i skolen, når det drejer sig om fællesbadet efter idræt?

Jeg håber virkelig, at der snart kommer en klageinstans, så problematikken om det tvungne bad kan blive belyst. Men måske skulle forældre til blufærdige børn bare begynde at politianmelde de skoler, der nægter at gøre badet frivilligt og i stedet gennemtvinger badet?

Alle burde sige “Nej Tak” til tvang og krænkelser på de danske skoler. Så jeg håber mange vil skrive under på denne underskriftsindsamling, der belyser, hvor få rettigheder børn og forældre reelt har i det danske skolesystem.

http://www.skrivunder.net/nej_tak_-_til_tvunget-bad_i_folkeskolen

 

ØV, der er lang vej endnu før badet efter idræt bliver frivilligt.

 

Foreningen Skole og Forældre har netop holdt landsmøde. Omkring 220 engagerede forældre fra diverse skolebestyrelser deltog i mødet, hvor arbejdsprogrammet for 2015 blev vedtaget.

Et forslag om, at Skole og Forældre skulle arbejde på at få den nuværende lovgivning ændret, så badet efter Idræt blev frivilligt for eleverne i folkeskolen, blev desværre nedstemt af omtrent alle de fremmødte.

Over to hundrede forældre der i forbindelse med deres skolebestyrelsesarbejde burde arbejde for, at alle børn blev sikret ret og mulighed for at kunne trives i og blive inkluderet i folkeskolen, sagde blankt nej til at gøre badet frivilligt for eleverne.

Så det er desværre fortsat op til den enkelte elev og dennes forældre at arbejde for at få en særaftale på den enkelte skole, hvis eleven ikke ønsker at deltage i badet efter idræt.

Hvad var så begrundelserne for, at de fremmødte ikke at ville gøre badet frivilligt?

Her er nogle af argumenterne ,og der har sikkert været mange flere:

Emnet hører ikke til i Landsorganisationen for forældre i Folkeskolen, Altså i Skole og Forældre”

Det er ellers i Skole og Forældre, man arbejder på at varetage interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Der er mellem 20-30 % af eleverne i folkeskolen, der har det svært med dette bad. Mellem 10-15 % af eleverne pjækker for at undgå badet.

Men ok, forældrene til disse børn, ønskede de delegerede på mødet så ikke at hjælpe. De repræsenterer selvfølgelig heller ikke ligefrem noget flertal.

Vælg dog en friskole” 

Andre af de delegerede udtrykte en holdning til, at man som forældre til et blufærdigt barn blot kunne vælge en friskole, der kan acceptere, at barnet ikke deltager i badet.

(Dumme mig. Jeg har faktisk altid troet, at folkeskolen skulle være for alle. Men man bliver selvfølgelig hele tiden klogere. Det er åbenbart meget indlysende, at man som forældre til et blufærdigt barn skal betale for, at barnet for lov til at sige “Nej” til badet efter idræt)

Hvis nogle får lov at slippe for badet, er der pludselig ikke nogen, der bader mere” 

Nej, og hvad så? Havde jeg nær sagt.

Alle børn har i dag mulighed for at tage bad derhjemme.

Imidlertid tror jeg stadig, at der ville være børn, der ville deltage i badet. Mange af de børn, der ikke går til sport i fritiden, vil måske synes, det var dejligt at få det daglige bad overstået. Omvendt vil de børn, der skal til sport efter skoletid, måske nok foretrække at vente med badet til senere. Hvor mange gange om dagen bør vores børn og unge iøvrigt bade?

Jeg håber bare ikke, at disse 220 delegeredes mening giver et retvisende billede af, hvorledes de fleste forældre tænker i forhold til det tvungne bad i folkeskolen. For så er der virkelig lang vej endnu, inden badet bliver frivilligt for eleverne. Rigtigt lang vej endnu før det etablerede samfund vil begynde at respektere børn og unges ret til personlig integritet og ret til at sige “NEJ“

Undervisningspligten i Danmark har i år 200 års jubilæum. Mon organisationen Danske Skoleelever i den anledning vil arbejde på at få gjort badet efter idræt frivilligt for alle elever?

Denne gamle, og for mange elever ydmygende tradition, er vel snart det eneste, der ikke har ændret sig i Folkeskolen i løbet af de sidste 200 år?

Jeg vil derfor igen opfordre alle elever på de danske folkeskoler, til at tage fat i jeres elevrådsrepræsentanter og forlange, at de arbejder på at få gjort badet frivilligt for alle elever på din skole. Evt. lugtgener kan sagtens klares med en gang etage vask og rent gymnastik tøj til hver idrætstime.

Elev organisationen Danske Skoleelever burde støtte op om at gøre badet frivilligt.

Danske Skoleelever er en organisation, der skal repræsentere alle de danske skoleelever også de 30 %, der ikke finder det specielt fedt at skulle bade sammen med klassekammeraterne blot for at lure på de andres nøgne kroppe, medens de selv bliver beluret.

Samtidig beder jeg endnu en gang forældre til børn i Folkeskolen om at rette henvendelse til skolebestyrelsen på jeres skole. Skolebestyrelsen på de enkelte skoler burde arbejde på, at badet bliver frivilligt for alle. Det er ikke rimeligt, at det kun er forældre og børn med gode forhandlingsevner, der kan slippe for badet.

Børnerådet vil stadig ikke arbejde for, at badet bliver frivilligt, desværre.

Hvorfor mon Børnerådet stadig ikke vil arbejde for, at badet bliver frivilligt for eleverne?

I september 2014 gav Børnerådet ellers regeringen et opråb:

“DET ER NU, regeringen skal vise, at børn i Danmark selvfølgelig skal have de rettigheder, de har krav på”

Hvorfor mener Børnerådet så stadig, at børn og unge ikke skal have medbestemmelse og lov til at sige “Nej Tak” til badet efter idræt?

Børnerådet må mene, at en gammel idrætstradition er vigtigere end elever og forældres medbestemmelse.

Ved at gøre badet frivilligt kunne folkeskolen tilgodese de ca. 30 % af eleverne, som har det svært med dette bad.

Ganske gratis kunne folkeskolen forbedre trivslen blandt de blufærdige elever.

Hvorfor mener Børnerådet så ikke, at det er en god ide?

Hvad mon Børnerådet mener i 2014?

Hvad mener Børnerådet om tvangen i forbindelse med badet efter idræt?  Børnerådet har tidligere ikke ville tage afstand fra tvangen, mon de stadig ikke kan se problemet?

Tvang er tvang, uanset hvor længe og af hvem, den har været praktiseret.

Derfor er nedenstående mail sendt til Børnerådet her i september 2014:

Kære Børneråd.

På jeres hjemmeside er der i øjeblikket fokus på 3 meget vigtige emner:

Inddragelse af børn og unge i kommunerne
Rettidig omsorg
Stressede forældre, der skælder ud og råber
Hvad med også at skabe fokus på den uhyggelige kendsgerning, at børn og unge ikke har medbestemmelse og indflydelse over egen krop i folkeskolen?

Jeg håber, at Børnerådet fremadrettet vil arbejde for:

- at børn og unge får lov til at sige “Nej Tak” til badet efter idræt.

- at skoleledere, skolelærere og andet pædagogisk personale på landets folkeskoler fremadrettet skal tvinges til at udvise omsorg og hensyntagen til de blufærdige elever.

- at det ikke længere skal være legalt, at stressede folkeskolelærere og pædagoger negligerer og latterliggør børns blufærdighed med bemærkninger som
”sikke noget pjat”, ”vi ser jo alle sammen sådan ud”, ”se de andre børn, de kan sagtens bade uden tøj”

Jeg håber, at Børnerådet også synes, at børn skal have medbestemmelse og lov til at sige ” Nej tak” til badet efter idræt.

Jeg håber, at Børnerådet vil tage afstand fra, at børn i dagens Danmark bliver tvunget til nøgenhed i omgivelser, hvor børnene ikke føler sig trygge.

Alle børn har i dag mulighed for bad derhjemme

Gør badet efter idræt frivilligt – den nuværende lov bør ændres nu. Det bør være muligt for alle børn at sige “Nej Tak” til badet efter idræt.

Det bør ikke kun være forældre, der skal acceptere børns grænser og ret til at sige fra.

Jeg håber, at Børnerådet vil hjælpe med at skabe opmærksomhed på tvangen i forbindelse med badet efter idræt.
Jeg mener, at den nuværende lovgivning bør ændres, så badet bliver frivilligt for alle elever.

Hvad mener I?
(Se nedenstående links for at få problematikken yderligere belyst.)

Med venlig hilsen
Helle Rasmussen
Tvunget-bad.dk

http://ekstrabladet.dk/nationen/article5023293.ece

http://sfsmith.dk/blufaerdige-born-lider-i-skolens-hverdag/

http://teakl.wordpress.com/2009/10/28/bluf%c3%a6rdighedskr%c3%a6nkelse/

http://www.ssp-naestved.dk/default.asp?menuID=20
(Det frarådes, at forældre tvinger børn til at bade sammen med dem, hvis børnene har givet udtryk for, at de har behov for at have deres krop for sig selv. Hvorfor skal retten til egen krop ikke respekteres i folkeskolen, så alle elever kunne sige “Nej tak” til badet efter idræt?)

http://www.netsundhedsplejerske.dk/artikler/index.php?option=laes&id=377
(“Nedgør aldrig dit barn og dit barns blufærdighed – sig f.eks. ikke ”sikke noget pjat”, ”vi ser jo alle sammen sådan ud”, ”se de andre børn, de kan sagtens bade uden tøj” eller lignende” Disse bemærkninger er ikke befordrende for børnenes selvværd, men hvorfor er det kun forældre, der skal undgå disse udtalelser?
Hvorfor må folkeskolen tvinge tøjet af de blufærdige børn ved at latterliggøre og negligere børnenes blufærdighed?)

http://www.folkeskolen.dk/518053/flere-elever-frygter-faellesbadet
(Uhyggeligt, at en skoleleder kan tvinge børn i bad, mon pigerne i dette indlæg fremadrettet vil få et bedre forhold til deres kroppe efter samtalen med inspektøren? Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturligt)

http://www.skrivunder.net/nej_tak_-_til_tvunget-bad_i_folkeskolen
(Mange af kommentarerne viser med al tydelighed, hvad det er for en form for idioti og indskrænkethed, de blufærdige elever dagligt må kæmpe imod)

 

 

Hvad siger loven om bad efter idræt?

Der er flere, der har undret sig over, at bad skulle være  tvunget i folkeskolen.  Jeg indrømmer også, at det er svært at tro.

Desværre har skolerne  fuld lovhjemmel til at gennemtvinge badet og negligere eleverne ønske om at blive fritaget for badet.

I undervisningsvejledningen til faget idræt fremgår det, at bad er en naturlig del af skolens idrætsundervisning, samt at deltagelse i idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad. Denne undervisningsvejledning henviser skolerne til, når de tvinger eller forsøger at tvinge de blufærdige børn i bad.
Undervisningsministeriet har oplyst, at det er den enkelte skole, der afgør om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen. Undervisningsministerens holdning er, at der bør tages hensyn til de blufærdige børn på skolerne. Hun har desværre tillid til, at de enkelte skoleledere altid vælger at tage hensyn til de blufærdige.
Dette er desværre ikke tilfældet. En skoleleder kan beslutte, at eleverne skal tvinges i bad, og har lovhjemmel til at fastholde dette, uanset hvilke badeforhold skolen i øvrigt tilbyder eleverne. 

Skolelederen kan fx vælge at se bort fra den del af den vejledende undervisningsplan, som foreskriver, at skolerne bør sikre sig forældrene accept, hvis børnene ikke tilbydes kønsopdelt omklædning og bad.
Forvaltningslovens regler om god forvaltningsskik herunder reglen om, at midlet skal stå i forhold til målet, behøver en skoleleder desværre ikke at følge. I min verden er det fuldstændigt uforståeligt, at skolerne kan fravælge at tage hensyn til de blufærdige børn og unge. Jeg har endda set eksempel på, at en skole ekstraordinært ansatte en såkaldt undervisningsassistent, som fik til opgave at sikre, at samtlige elever kom under bruseren efter idræt. 

Skolen havde nok fået mere for pengene, hvis undervisningsassistenten i stedet havde fået til opgave at udbrede budskabet om gevinsten ved en god håndhygiejne. Selvfølgelig var der på den pågældende skole forældre, der valgte at flytte deres barn til en friskole, hvor det heldigvis var tilladt at være blufærdig.

Men hvorfor skal folkeskolen ikke inkludere de blufærdige børn?

 Endnu er der ingen offentlig myndighed, der har haft mod til at udtale, at den pågældende skole gik over stregen.

 Alle henviser de blot til Folkeskolelovens paragraf 45, stk. 1, som giver skoleledere enevældig magt til at træffe alle afgørelser vedr. eleverne. En skoleleder skulle efter sigende have en særlig pædagogisk faglig kompetence, der giver ham ret til at nægte eleverne medbestemmelse og indflydelse på, hvornår og hvor de vil fremvise deres bare kroppe. 

 Mange skoleledere benytter sig af denne paragraf 45, når de vil gennemtvinge badet. 

 Dem, der mener, at problemet med det tvungne bad er overdrevet, bør spørge sig selv eller deres børn om, hvordan deres lokale skole håndterer badet efter idræt. Må eleverne bruge sæbe? Ellers kan det da ikke være af hygiejniske grunde, at eleverne skal tvinges i bad? Er der mulighed for at bade alene? Bliver det accepteret, hvis eleverne ønsker at springe badet over?

Jeg har kun kendskab til en enkelt skole, der har meldt ud, at badet efter idræt er frivilligt. 

 Undersøgelser har vist, at omkring 30 % af vores børn og unge har problemer med dette bad, og at omkring 10-15 % af de store elever i folkeskolen pjækker for at undgå at deltage i fællesbadet. Disse tal er tydelig bevis på, at mange skoler nægter at tage hensyn til de blufærdige elever, når det gælder fællesbadet. 

 Derfor bør den nuværende lov ændres, så det tydeligt fremgår, at badet skal være frivilligt. På samme måde, som det var nødvendigt at lovgive om, at lærerne ikke må bruge korporlig afstraffelse overfor eleverne, er det nødvendigt at lovgive om, at eleverne selvfølgelig heller ikke må udsættes for psykisk vold og verbale overgreb af lærerne i forbindelse med badet.

 Jeg håber stadig på, at denne underskriftsindsamling kan skabe opmærksomhed på, at blufærdige børn mistrives i folkeskolen på grund af det tvungne bad. Badet skal ikke afskaffes, men gøres frivilligt for eleverne. Evt. lugtgener kan sagtens klares med en hurtig gang etagevask.

 De ansvarlige politikere og myndigheder bør reflektere over, hvorfor er det egentligt, at eleverne skal tvinges i bad? I dag har alle mulighed for bad derhjemme.  

Det er desuden tankevækkende, så mange kommentarer  underskriftsindsamlingen “Nej Tak til tvunget-bad i folkeskolen” har fået fra folk, der er tilhængere af badet og brugen af tvang overfor børn.

Desværre viser disse kommentarer med al tydelighed, hvad det er for en form for idioti og indskrænkethed, de blufærdige børn dagligt må kæmpe imod.   

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturlig.

 

Regeringen ønsker ikke at gøre badet frivilligt – se svar fra undervisningsministeriet

Kære Helle Rasmussen

Undervisningsministeriet har modtaget dine to e-mails fra hhv. den 15. maj 2014 og 30. juni 2014 om fællesbadning. Undervisningsministeren og justitsministeren har bedt os om at besvare dine henvendelser.

Regeringen har ingen planer om at ændre på den nuværende lovgivning, og det er fortsat op til den enkelte skole at afgøre om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisning. Vi må i denne sammenhæng henvise til ministerens svar fra den 9. maj 2014.

Med venlig hilsen

Kontor for Folkeskolepolitik og –lovgivning

Undervisningsministeriet

 

Kære underskrivere – Tak for jeres støtte til “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Det er stærke kræfter, vores blufærdige børn er oppe i mod, når de forsøger at værge sig fra at skulle deltage i badet efter idræt. Et opgør med gamle traditioner er aldrig let. Det var i sin tid også svært af få afskaffet lærernes ret til at afstraffe eleverne korporligt.

I Danmark har vi accepteret, at det ikke er i orden at bruge fysisk vold i opdragelsen af vores børn og unge. Desværre forekommer der stadig psykisk mishandling af vores børn og unge både i de private hjem men sandelig også i offentlige institutioner. I folkeskolen er det helt legalt, at idrætslæreren rakker, de børn ned, der ikke ønsker at deltage i fællesbadet. Det er også helt legalt, at barnets blufærdighed bliver forklejnet og latterligt gjort.

Christine Antorini har oplyst, “at der fra undervisningsministeriets side ikke er fastsat regler om badning i forbindelse med idrætsundervisningen. Dermed er det den enkelte skole, der afgør om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen.”

De enkelte skoler kan altså med fuld lovhjemmel gøre badet frivilligt for eleverne.

Desværre oplyser Christine Antorini også, at undervisningsvejledningen for faget idræt foreskriver, at idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad, da dette er en integreret del af dansk idrætstradition. Vores undervisningsminister indrømmer altså, at det er på grund af opretholdelsen af en gammel tradition, der gør det acceptabelt, at vores børn og unge nægtes medbestemmelse og indflydelse på noget så basalt, som retten til at bestemme over egen krop.

Det er denne vejledning, som skoleledere henviser til, når de skal retfærdiggøre, at det pædagogiske personale på deres skoler tvinger blufærdige børn til nøgenhed.

På tide, at vores politikere stiller spørgsmålstegn ved om fastholdelse af denne tradition stadig har sin berigtigelse i et moderne demokratisk samfund, hvor børn på alle andre områder lovmæssigt er sikret retten til medbestemmelse og indflydelse.

Der er allerede en del folkeskoler, der vælger at tage hensyn til de blufærdige børn. Men så vidt jeg ved, er der her i landet kun en enkelt folkeskole, der har gjort badet frivilligt.

Det, at badet ikke er frivilligt på skolerne gør, at hvert enkelt blufærdigt barn selv skal gå tiggergang og forsøge at argumentere for at slippe for badet. Er det rimeligt?

Nej, børnene burde selv afgøre, hvornår de har lyst og behov for et bad. Det er fuldstændigt urimeligt, at en skoleleder enevældigt kan afgøre, om der kan gives fritagelse for deltagelse i badet.

Hvorfor skal der gøres en stor sag ud af, hvorvidt eleverne ønsker at bade på skolen eller ej?

Mange skoleledere, lærere og forældre bruger hygiejnen som argument for, at badet skal gennemtvinges.

Men til orientering er hygiejnen ikke længere årsagen til, at børnene tvinges i bad.

På de fleste skoler må børnene slet ikke bruge sæbe, og en skoleleder på en fynsk skole, har udtalt, at badet ikke skal være en afvaskning kun en af skylning af sveden.

Denne skoleleder mente desuden, at 8-årige børn sveder så kraftigt, at der nødvendigvis måtte ske en “afskylning” af hele kroppen efter hver idrætstime. Børnene blev belært om, at det var loven, der krævede, at de skulle bade efter idræt.

Et blufærdigt barn skulle ikke tro, “at det var noget specielt og når noget var kutyme på skolen gjaldt det alle. Der havde altid været børn, der havde været utrygge ved badet“.

Således skrev den pågældende skoleleder til en forælder, der havde bedt sit blufærdige barn fritaget for badet, indtil skolen fra 3. klasse kunne tilbyde kønsopdelte bade- og omklædningsrum.

Denne skoleleder ville desværre ikke følge de vejledende retningslinjer fra undervisningsministeriet, som foreskriver, at en skoleleder bør sikre sig accept fra forældre, hvis skolen ikke kan tilbyde kønsopdelte bade- og omklædningsfaciliteter.

Da retningslinjerne kun er vejledende og skolelederen iflg. Folkeskolelovens § 45, stk. 1 har enevældig magt til at træffe de beslutninger, der vedrører skolens elever, kan forældre ikke protestere og bede deres barn fritaget for badet, når en skoleleder mener, det er pædagogisk korrekt at tvinge barnet til at smide tøjet og deltage i badet.

Der findes masser af lignende eksempler på, hvorledes skoleledere rundt om i landet nægter at tage hensyn til de blufærdige børn. Problematikken har flere gange været omtalt i pressen og diverse undersøgelser har vist, at mellem 20 og 30 % af vores børn og unge har problemer med dette bad, mange pjækker endda fra idræt af skræk for at skulle deltage i fællesbadet.

Derfor bør loven ændres, så badet bliver frivilligt. En skoleleder bør ikke kunne gennemtvinge badet med henvisning til § 45, stk. 1.

Undervisningsministeren, samtlige partier i folketinget, foreningen Skole og Forældre, samt interesseorganisationen for skoleelever i Danmark, DSE har indtil videre afslået at arbejde for, at badet bliver gjort frivilligt.

I stedet mener de alle, at der decentralt på skolerne bør laves aftaler og løsninger, der tager hensyn til de blufærdige børn. Men hvorfor er det en kamp, hvert enkelt blufærdigt barn selv skal tage? En kamp som barnet ikke har nogen garanti eller chance for at vinde, hvis skolelederen er en konservativ og ortodoks tilhænger af den sorte skole, hvor kæft, trit og retning var den fremherskende pædagogik. I forhold til badet har skolelederen stadig mulighed for at benytte denne form for pædagogik.

Mange voksne herunder også mange forældre ser ikke noget galt i, at børn bliver tvunget i bad.

“Det blev vi også, og det tog, vi ikke skade af” er holdningen hos mange. Et synspunkt, jeg mener, kan diskuteres.

Men, lad det være op til det enkelte barn og barnets forældre, om barnet skal deltage i badet efter idræt.

Gang på gang har jeg hørt disse ord: “Det er synd for den lærer, der skal have eleverne efter idrætstimerne, hvis eleverne ikke har været i bad” “stanken bliver ikke til at udholde”

Sikke noget vås – eventuelle lugtgener kan undgås på andre, mere effektive og humane metoder end ved en tvungen afskylning af kroppen.

Jeg mener derimod, at det er synd for de lærere, der bliver presset til at tvinge eleverne i bad. Denne tvang og negligering af elevernes holdning og synspunkter er ikke noget lærerne er blevet undervist i på lærerseminariet.

Jeg kan kun opfordre til, at badet bliver frivilligt hurtigst muligt.

Politikere, Skole og Forældre, DSE, forældre og samtlige elever på landets skoler bør kæmpe for at badet bliver frivilligt.

Grotesk, at fx ældre mennesker, der er afhængige af hjælp fra det offentlige skal kæmpe for retten til et ugentligt bad, når de i deres barndom og ungdom ofte har været tvunget til at tage bad flere gange om dagen.

Jeg beder om hjælp til at skabe opmærksomhed på problemet og om, at I decentralt på skolerne lægger pres på de forskellige skolebestyrelser og elevråd. Skolebestyrelser og elevråd bør kræve, at deres respektive støtteorganisationer henholdsvis “Skole og Forældre “ samt “Danske Skoleelever, DSE” ændrer holdning.  Disse organisationer skal opfordres til at lægge pres på politikerne, så loven kan blive ændret.

Fortæl gerne om, hvordan I selv, eller andre I har kendskab til, har været udsat for tvang i forbindelse med badet. De mennesker, der ikke selv er blufærdige, kender måske ikke til problemet. Men derfor kan vi jo alligevel håbe på, at de heller ikke finder, at det er acceptabelt, at lærere og pædagoger benytter tvang til noget så ligegyldigt som en afskylning af kroppen.

Alle bør tage afstand fra det tvungne bad også, selv om man ikke har problemer med badet. Alle forældre bør være bekymret ved tanken om, at en skoleleder med hjemmel i § 45, stk. 1, enevældigt har lov til at bestemme, hvilken pædagogik han/hun vil benytte sig af i forhold til den enkelte elev.

Den nuværende lov skal ændres, i et moderne frisindet samfund bør det ikke være en gammel tradition, der bestemmer, hvornår og hvordan børn og unge skal tvinges til nøgenhed.

Lad folkeskolen være tvunget til også at inkludere de blufærdige børn.

På forhånd tak for hjælpen og god sommer til jer alle.

 

Uddrag af svaret fra undervisningsministeren – Mon hun kender den virkelige verden ude i folkeskolen?

“Der er ikke fra centralt hold fastsat regler om badning i forbindelse med idrætsundervisningen i folkeskolen. Det fremgår dog af undervisningsvejledningen for faget idræt, at idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad. Hensigtsmæssig påklædning og bad er en integreret del af dansk idrætstradition, og derfor bør det som udgangspunkt også være en naturlig del af skolens idrætsundervisning.

Dermed er det den enkelte skole, der afgør, om og i givet fald hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisning.

Hvis et barn mistrives som følge af fællesbadning efter idræt, er det en problematik, som naturligvis skal tages op på den enkelte skole. Jeg har fuld tillid til, at skolelederen i dialog med lærere, forældre og elever, herunder i skolebestyrelsen, italesætter problemstillingen og i fællesskab løser de problemer, der opstår.”

Ovenstående svar viser med al tydelig, at det er loven, der skal ændres, så badet bliver frivilligt.

Skolerne ønsker nemlig ikke altid at tage hensyn til de blufærdige børn og det kan de med den nuværende lovgivning helt legalt fravælge.