Alle indlæg af admin

TAK TIL DANSKE SKOLEIDRÆT

Dansk Skoleidræt tør igen sætte gang i debatten omkring det tvungne bad efter idræt. Denne gang nok mest fordi de regner med, at de kan overbevise samtlige forældre om, at det kun er sundt for deres børn at blive tvunget til nøgenhed, når det bare sker i folkeskolen.

Har netop læst den nyeste udgivelse af magasinet ”Idræt i Skolen”, se dette link: http://www.skoleidraet.dk.

Læg mærke til det glimrende foto af et baderum, som det ser ud på de fleste skoler. Er det noget, at sige til, at eleverne nægter at bade under disse forhold? Blufærdige eller ej.

”Nej Tak til fællesbad” står der på forsiden af magasinet, men den overordnede holdning blandt de adspurgte er hel tydelig. Børn og unge, der ikke vil fællesbade skal helbredes og det helst sammen med deres forældre. Tilsyneladende kan de unge ikke få et sundt billede af sig selv og lære at omgås andre, hvis de ikke tvinges i bad efter idræt.

Hvor grotesk kan det blive? Det næste bliver vel, at der bliver lavet en lov, der foreskriver, at alle, voksne som børn, skal møde nøgne op på byens torv hver lørdag, så vi kan sammenligne vores kroppe. Vi kunne jo være i tvivl om, hvem af os, der har de største bryster eller mindste tissemænd. En viden vi tilsyneladende ikke kan leve foruden.

Hvis der er nogle, der på nuværende tidspunkt smider tøjet på byens torv eller det lokale supermarked, vil de med det samme få en dom for blufærdighedskrænkelse.

Så mere naturlig er den nøgne krop så heller ikke.

En hurtig skylning af kroppen, ofte uden brug af sæbe, er åbenbart garant for, at de unge skal få et sundt og naturligt forhold til kroppen. De børn og unge, der ikke ønsker at belure og blive beluret af deres klassekammerater, må acceptere at blive kaldt kropsforskrækket og skal til stadighed finde sig i, at deres lærere forsøger at ”normalisere” dem.

Debatten omkring det tvungne bad har kørt i flere år. Heldigvis er der flere og flere, der får øjnene op for, at badet handler om alt andet end hygiejne og, at badet mange steder bliver gennemtvunget, selv om der er elever, der forsøger at sige fra. Alene det, at så stor en del af idrætslærerne nu tør indrømme, at de har elever, der forsøger at undslippe badet, er et fremskridt. Tidligere var den officielle holdning, at det var en problematik, de ikke kendte til. Idrætslærerne er begyndt at indrømme, at det er tvang, de praktiserer, så det går da fremad.

Bare underligt, at der ikke i større grad bliver taget afstand fra tvangen. Alle andre steder i samfundet er det strafbart at tvinge andre til nøgenhed. Men bare man gør det længe nok, så er det pludselig blevet en del af ens kultur, og så er det åbenbart bare helt ok. Nøjagtigt på samme måde som når nogle af de fremmede kulturer forsvarer deres ret til at omskære deres børn, arrangere tvangsægteskaber og tvinger deres kvinder og piger til at bære tørklæder.

Der er dog også skoler, der respekterer elevernes ret til at sige ”Nej” og lader dem slippe for badet uden yderligere tiltale. Lad os håbe, at der efterhånden vil blive flere af disse skoler. Det hører ingen steder hjemme, at en skoleleder kan gennemtvinge badet hverken alene eller i samråd med skolebestyrelsen. Uanset hvor sundt de må mene, det er for eleverne. Påtvungen nøgenhed kan aldrig være hverken sundt eller naturligt.

Håber der fortsat er mange, der vil kæmpe for, at badet bliver frivilligt, selvom I vil blive mødt med kommentarer om, at de unge vil få et unaturligt forhold til deres krop, hvis de ikke bliver tvunget til at belure og selv blive beluret under bruseren. Men hvad er beviset for det, og hvad er det egentligt at have et naturligt eller unaturligt forhold til sin krop? De samme personer, som lovpriser det tvungne bad, mener samtidigt ikke, det er naturligt, når de unge viser deres bare kroppe frem på de digitale medier eller sender nøgenbilleder til hinanden. Hvorfor så ikke det, så længe det sker frivilligt? Det er jo kun en nøgen krop.

Tilhængerne af det tvungne bad begræder, at der tilsyneladende er flere og flere unge, der bliver blufærdige. Men det er vel en bare en naturlig reaktion fra de unge, da de fra omgivelsernes side mærker en større og større interesse og en masse forventning om, hvordan de skal og bør agere i forhold til deres krop og nøgenhed.

De digitale medier ligger op til, at de unge skal fremvise en perfekt krop, mens det etablerede samfund, som i dette tilfælde er folkeskolen, kræver, at eleverne helst skal fremvise en uperfekt krop. Derved kan de så alle stå og føle sig lidt bedre eller mere normal/unormal end deres klassekammerater. Men fremvise kroppen det skal de.

Eleverne skal lære at acceptere og respektere hinandens fysiske forskelligheder, og det kan de så tilsyneladende kun lære ved at blive tvunget til at deltage i et fællesbad. Lige her i forhold til kroppen bliver forskelligheden lovprist, det gør den bare ikke i forhold til, at der kan være forskel på elevernes personlige grænser og, at der derfor altid vil være nogle, der vil forsøge at sige ”Nej tak” til fællesbadet efter idræt.

I tidligere generationer kæmpede ungdommen for at måtte smide tøjet og være frimodige, og det lykkedes så godt for dem, at de nye generationer nu skal kæmpe for at få lov til at beholde tøjet på uden at blive kaldt for kropsforskrækket og psykisk hæmmet.

Måske vi på et tidpunkt kan lære at acceptere, at folk både voksne og børn er forskellige og bør have ret til at gøre, hvad de synes er bedst i forhold til deres egen krop?

Derfor igen en stor opfordring til alle forældre om at bringe problematikken op for skolebestyrelsen på jeres børns skole.

En forældrevalgt skolebestyrelse bør kunne forlange, at badet bliver frivilligt for alle. Alle elever vil blive tilgodeset, når det ikke længere er acceptabelt, at et flertal i en forældregruppe kan tvinge andres børn til at fællesbade.

Hvis du er elev på en folkeskole så find ud af, hvem der er elevrådsrepræsentanter på din skole og få også dem til at arbejde for, at badet bliver frivilligt på din skole.

De bør gå til deres hovedorganisation, som er Danske Skoleelever og få dem til at tage problematikken op. Danske Skoleelever har en vision om, at de optimalt skal varetage skoleelevers interesser. Derfor utroligt, at de endnu ikke har blandet sig i debatten om det tvungne bad efter idræt og krævet, at det bliver frivilligt for alle elever.

På alle områder i folkeskolen er det lovbestemt, at eleverne og deres forældre skal have medindflydelse og være medbestemmende men bare ikke i forhold til badet efter idræt. Det er høje tid, at dette bliver ændret, så alle elever får ret til at sige ”Nej Tak” til badet efter idræt.

Jeg kan kun krydse fingre for, at  det tvungne bad i folkeskolen, snart kun er en saga blot.

Hvorfor kan skoler få lov til at negligere børns ønske om fritagelse for badet?

Hvorfor er der så mange skoler, der bliver ved at påstå, ”hos os er der ingen, der har problemer med at skulle fællesbade”. Der er endda skoler, der forsøger at hindre problematikken om det tvungne bad, bliver diskuteret i forældregruppen.

Utroligt, når undersøgelser har vist, at op til 30 % af eleverne har problemer med badet. Hvordan kan man som forældre have tillid til den skole, der ikke vil anerkende et problem, der i så høj grad påvirker elevernes trivsel? Hvilke andre problemer lukker disse skoler så også øjnene for?

Flere forældre har fortalt, at de slet ikke tør/magter at tage problematikken op på deres skole, selv om deres egne børn ikke ønsker at deltage i badet efter idræt.

I stedet opfordrer de deres børn til at glemme håndklæde og måske endda gymnastik tøj. (Forældre vil jo nødig beskyldes for, at de opdrager deres barn forkert, bare fordi de respekterer deres barns ret til at bestemme over egen krop.)

Men ovenstående glemsomhed hjælper desværre ikke, hvis den pågældende skoleleder er fanatisk tilhænger af badet og blottelse af den nøgne krop, for så sørger han selvfølgelig bare for, at skolen bruger penge på håndklæder og ekstra gymnastik tøj, som eleverne så kan blive tvunget til at benytte.

Uhyrligt, når vi ustandselig hører, at folkeskolerne mangler penge. Hvorfor i alverden vælger de så at bruge ressourcer på sådan noget latterligt pjat? Alle har i dag mulighed for bad der hjemme. (Tilfør i stedet de ekstra ressourcer til ældreplejen, så vi som minimum kunne tilbyde alle ældre hjælp til et ugentligt bad)

Folkeskolerne burde støtte op omkring de elever, der takker NEJ til badet.

Folkeskolen burde vise og lære eleverne, at de selvfølgelig bestemmer over deres egen krop og har reelt indflydelse i skolen. For underligt nok har eleverne indflydelse og medbestemmelse på alt. Undtagen lige badet efter idræt!!!!

Lad mig desuden lige pointere, at der kan være rigtigt mange grunde til, at eleverne ønsker at fravælge badet efter idræt. Både blufærdighed, dårlig trivsel i klassen (ville du vise dig nøgen, sammen med mennesker, du ikke bryder dig om?) gamle og uhygiejniske baderum.

Hvorfor skal børn og deres forældre overhovedet give en begrundelse for at få lov til at sige ”nej tak” til badet efter idræt?

Gør badet frivilligt nu. Tvang hører ikke hjemme i folkeskolen.

 

Hvorfor vil Børnerådet og Børns Vilkår ikke hjælpe?

 

Hvorfor vil Børnerådet og Børns Vilkår ikke støtte op om, at badet efter idræt bør være frivilligt. Tvang hører ikke hjemme i den danske folkeskole.

I skrivende stund har omkring 2.000 mennesker med en underskrift støttet op omkring et NEJ TAK til tvunget bad i folkeskolen.

Med deres hjælp er det igen lykkedes at få gang i debatten omkring det tvungne bad.

Så et stort tak til dem.

Det kræver nemlig sin mand/kvinde i dagens Danmark at turde kæmpe for børn og unges ret til blufærdighed og deres ret til at have deres krop for dem selv.

Hver gang debatten om det tvungne bad kommer i medierne, skal vi lægge øre til dumsmarte bemærkninger som:

Curling børn”.

Men børn der forsøger at sige “Nej Tak“ til badet i folkeskolen, skal virkelig have hår på brystet og kunne klare sig selv. Ellers vil de psykisk bukke under for al den modstand, de møder.

“Stinkende unger”

Utroligt, hvis børn og unge ligefrem kommer til at stinke af at være i bevægelse i de ca. 45 minutter, en idrætstime varer. I dag møder børn op i skolen nyvasket og iført rent tøj, og ellers var det jo bare her, lærerne skulle gribe ind. Men det er i øvrigt heller grunden til, at børn og unge bliver tvunget i bad. Tvangen er opstået, fordi der er nogle “meget kloge hoveder” der har fundet ud af, at det er godt for børn og unge, at lade sig belure under bruseren. Det skulle eftersigende være meget lærerigt “for ellers ved de stakkels børn jo ikke, hvordan den nøgne krop ser ud.” Mon disse såkaldte “kloge hoveder” har hørt om Ipaden og internettet? Til orientering er det ikke kun modeller og deltagerne i Paradise Hotel, der optræder let påklædt eller nøgen på nettet.

“Børns blufærdighed er noget forældrene har påduttet dem”

Et barn kan sagtens have et ønske om at måtte have sin krop for sig selv, uden det er noget, de er blevet “påduttet” af deres forældre.

“Vi tog sgu heller ikke skade af at blive tvunget i bad”

Til det kan jeg kun sige “jo I gjorde”. Men vi ved jo også, at dem der selv krænkes som børn, selv har stor risiko for at blive krænker. Så det kan vel ikke være anderledes. Stop derfor tvangen nu.

Så er der selvfølgelig straks nogle, der mener at:

Der er ikke tale om krænkelse, blot fordi et barn tvinges i bad”

Men vi voksne kan vel ikke bestemme, hvornår et barn har lov til at føle sig krænket? Er det noget den, der krænker, bestemmer?

Jeg ved ikke, hvilke typer af mennesker, der har behov for at komme med bemærkninger som ovenstående.

Desværre fylder de bare meget i den offentlige debat omkring det, at badet burde være frivilligt. I virkeligheden er de bare symbolet på, at den danske tolerance overfor minoriteter ikke rækker særligt langt.

Det frisind vi er så stolte af, har vi fuldstændigt misforstået. Vi er ikke frisindede, når vi ikke kan acceptere, at andre mennesker kan have en anden personlig grænse end os selv.

Der er jo ingen, der forsøger at forbyde badet efter idræt, men badet bør være frivilligt.

Nu håber jeg bare på, at der snart er nogle af de organisationer, der normalt praler af at varetage børns rettigheder, der vil komme ind i kampen om, at badet skal være frivilligt for alle elever.

Jeg tænker fx på Børnerådet og Børns Vilkår. De plejer da at have en holdning til, at børn skal have rettigheder.

Hvorfor vil de så ikke arbejde for, at børn og unge skal have rettigheder i forhold til at kunne bestemme, om de vil deltage i noget så gammeldags og oldnordisk som et fælles bad?

Derfor denne opfordring til Børnerådet og Børns Vilkår:

Kom nu med ind i kampen og tving vores politikere til at ændre den nuværende lovgivning, så det bliver obligatorisk for alle skoler at gøre badet frivilligt.”

 

 

 

Politianmeld de skoler, der tvinger børnene i bad.

Sagen omkring de 2 små drenge, der i forbindelse med nogle såkaldte juleløjer, blev truet med at få deres tissemænd klippet af, viser desværre alt for tydeligt, hvor magtesløse børn og deres forældre er, når der sker blufærdighedskrænkelser på skolerne.

Tak til Børns Vilkår for at have politianmeldt denne hændelse. Det bør i høj grad undersøges, hvorvidt blufærdighedskrænkelser og tvang af børn fortsat skal være lovligt i Danmark, bare fordi ugerningen udføres af en skoleleder.

I dag har en skoleleder i kraft af hans stilling fuld lovhjemmel til at krænke og latterliggøre eleverne, uanset om alle andre både elever og forældre tager afstand fra krænkelsen.

I flg. Folkeskolelovens § 45 har alle skoleledere tilsyneladende en særlig pædagogisk og faglig kompetence, der giver dem fuldmagt til at træffe alle beslutninger vedr. den enkelte elev. Ingen instanser har lovhjemmel til at kritisere og ændre på en skoleleders handlinger og beslutninger, uanset hvor idiotiske og nedværdigende disse kan opfattes.

Vi kan jo bare forestille os, at det var nogle af de større elever, der havde foretaget samme “afstraffelse” af de 2 små drenge. Så var de store elever blevet betragtet, som afvigere, der burde have psykologhjælp omgående.

Hvis andre voksne havde foretaget handlingen med afklædning og trusler, så havde alle straks råbt ordet “pædofili”

Når handlingen nu er udført af en højt profileret skoleleder med en såkaldt udvidet pædagogisk kompetence, så skal det først undersøges, om der nu også er tale om blufærdighedskrænkelse!!!!

Det er simpelthen bare for langt ude.

Men tak til Børns Vilkår, fordi I nu sætter fokus på, at der I høj grad mangler en klageinstans i forhold til de beslutninger, skoleledere i dag kan træffe vedr. den enkelte elev.

Til orientering kan jeg oplyse, at der dagligt og mange gange hver eneste dag sker blufærdighedskrænkelser i det danske skolesystem i forbindelse med det obligatoriske fælles bad efter idræt.

Ca. 30 % af eleverne har det svært med dette bad, og finder det blufærdighedskrænkende, men skoleledere har gennem deres stilling fuldmagt til at gennemtvinge badet for alle elever.

Der må selvfølgelig ikke bruges fysisk tvang, men psykisk tvang må en skoleleder gerne bruge. Han/hun må gerne mobbe, udstede trusler om udelukkelse af fællesskabet og latterliggøre elevernes blufærdighed, indtil de blufærdige børn kapitulerer, smider tøjet og deltager i badet.

Hvorfor har børn og unge ingen rettigheder i skolen, når det drejer sig om fællesbadet efter idræt?

Jeg håber virkelig, at der snart kommer en klageinstans, så problematikken om det tvungne bad kan blive belyst. Men måske skulle forældre til blufærdige børn bare begynde at politianmelde de skoler, der nægter at gøre badet frivilligt og i stedet gennemtvinger badet?

Alle burde sige “Nej Tak” til tvang og krænkelser på de danske skoler. Så jeg håber mange vil skrive under på denne underskriftsindsamling, der belyser, hvor få rettigheder børn og forældre reelt har i det danske skolesystem.

http://www.skrivunder.net/nej_tak_-_til_tvunget-bad_i_folkeskolen

 

ØV, der er lang vej endnu før badet efter idræt bliver frivilligt.

 

Foreningen Skole og Forældre har netop holdt landsmøde. Omkring 220 engagerede forældre fra diverse skolebestyrelser deltog i mødet, hvor arbejdsprogrammet for 2015 blev vedtaget.

Et forslag om, at Skole og Forældre skulle arbejde på at få den nuværende lovgivning ændret, så badet efter Idræt blev frivilligt for eleverne i folkeskolen, blev desværre nedstemt af omtrent alle de fremmødte.

Over to hundrede forældre der i forbindelse med deres skolebestyrelsesarbejde burde arbejde for, at alle børn blev sikret ret og mulighed for at kunne trives i og blive inkluderet i folkeskolen, sagde blankt nej til at gøre badet frivilligt for eleverne.

Så det er desværre fortsat op til den enkelte elev og dennes forældre at arbejde for at få en særaftale på den enkelte skole, hvis eleven ikke ønsker at deltage i badet efter idræt.

Hvad var så begrundelserne for, at de fremmødte ikke at ville gøre badet frivilligt?

Her er nogle af argumenterne ,og der har sikkert været mange flere:

Emnet hører ikke til i Landsorganisationen for forældre i Folkeskolen, Altså i Skole og Forældre”

Det er ellers i Skole og Forældre, man arbejder på at varetage interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Der er mellem 20-30 % af eleverne i folkeskolen, der har det svært med dette bad. Mellem 10-15 % af eleverne pjækker for at undgå badet.

Men ok, forældrene til disse børn, ønskede de delegerede på mødet så ikke at hjælpe. De repræsenterer selvfølgelig heller ikke ligefrem noget flertal.

Vælg dog en friskole” 

Andre af de delegerede udtrykte en holdning til, at man som forældre til et blufærdigt barn blot kunne vælge en friskole, der kan acceptere, at barnet ikke deltager i badet.

(Dumme mig. Jeg har faktisk altid troet, at folkeskolen skulle være for alle. Men man bliver selvfølgelig hele tiden klogere. Det er åbenbart meget indlysende, at man som forældre til et blufærdigt barn skal betale for, at barnet for lov til at sige “Nej” til badet efter idræt)

Hvis nogle får lov at slippe for badet, er der pludselig ikke nogen, der bader mere” 

Nej, og hvad så? Havde jeg nær sagt.

Alle børn har i dag mulighed for at tage bad derhjemme.

Imidlertid tror jeg stadig, at der ville være børn, der ville deltage i badet. Mange af de børn, der ikke går til sport i fritiden, vil måske synes, det var dejligt at få det daglige bad overstået. Omvendt vil de børn, der skal til sport efter skoletid, måske nok foretrække at vente med badet til senere. Hvor mange gange om dagen bør vores børn og unge iøvrigt bade?

Jeg håber bare ikke, at disse 220 delegeredes mening giver et retvisende billede af, hvorledes de fleste forældre tænker i forhold til det tvungne bad i folkeskolen. For så er der virkelig lang vej endnu, inden badet bliver frivilligt for eleverne. Rigtigt lang vej endnu før det etablerede samfund vil begynde at respektere børn og unges ret til personlig integritet og ret til at sige “NEJ“

Undervisningspligten i Danmark har i år 200 års jubilæum. Mon organisationen Danske Skoleelever i den anledning vil arbejde på at få gjort badet efter idræt frivilligt for alle elever?

Denne gamle, og for mange elever ydmygende tradition, er vel snart det eneste, der ikke har ændret sig i Folkeskolen i løbet af de sidste 200 år?

Jeg vil derfor igen opfordre alle elever på de danske folkeskoler, til at tage fat i jeres elevrådsrepræsentanter og forlange, at de arbejder på at få gjort badet frivilligt for alle elever på din skole. Evt. lugtgener kan sagtens klares med en gang etage vask og rent gymnastik tøj til hver idrætstime.

Elev organisationen Danske Skoleelever burde støtte op om at gøre badet frivilligt.

Danske Skoleelever er en organisation, der skal repræsentere alle de danske skoleelever også de 30 %, der ikke finder det specielt fedt at skulle bade sammen med klassekammeraterne blot for at lure på de andres nøgne kroppe, medens de selv bliver beluret.

Samtidig beder jeg endnu en gang forældre til børn i Folkeskolen om at rette henvendelse til skolebestyrelsen på jeres skole. Skolebestyrelsen på de enkelte skoler burde arbejde på, at badet bliver frivilligt for alle. Det er ikke rimeligt, at det kun er forældre og børn med gode forhandlingsevner, der kan slippe for badet.

Børnerådet vil stadig ikke arbejde for, at badet bliver frivilligt, desværre.

Hvorfor mon Børnerådet stadig ikke vil arbejde for, at badet bliver frivilligt for eleverne?

I september 2014 gav Børnerådet ellers regeringen et opråb:

“DET ER NU, regeringen skal vise, at børn i Danmark selvfølgelig skal have de rettigheder, de har krav på”

Hvorfor mener Børnerådet så stadig, at børn og unge ikke skal have medbestemmelse og lov til at sige “Nej Tak” til badet efter idræt?

Børnerådet må mene, at en gammel idrætstradition er vigtigere end elever og forældres medbestemmelse.

Ved at gøre badet frivilligt kunne folkeskolen tilgodese de ca. 30 % af eleverne, som har det svært med dette bad.

Ganske gratis kunne folkeskolen forbedre trivslen blandt de blufærdige elever.

Hvorfor mener Børnerådet så ikke, at det er en god ide?

Hvad mon Børnerådet mener i 2014?

Hvad mener Børnerådet om tvangen i forbindelse med badet efter idræt?  Børnerådet har tidligere ikke ville tage afstand fra tvangen, mon de stadig ikke kan se problemet?

Tvang er tvang, uanset hvor længe og af hvem, den har været praktiseret.

Derfor er nedenstående mail sendt til Børnerådet her i september 2014:

Kære Børneråd.

På jeres hjemmeside er der i øjeblikket fokus på 3 meget vigtige emner:

Inddragelse af børn og unge i kommunerne
Rettidig omsorg
Stressede forældre, der skælder ud og råber
Hvad med også at skabe fokus på den uhyggelige kendsgerning, at børn og unge ikke har medbestemmelse og indflydelse over egen krop i folkeskolen?

Jeg håber, at Børnerådet fremadrettet vil arbejde for:

- at børn og unge får lov til at sige “Nej Tak” til badet efter idræt.

- at skoleledere, skolelærere og andet pædagogisk personale på landets folkeskoler fremadrettet skal tvinges til at udvise omsorg og hensyntagen til de blufærdige elever.

- at det ikke længere skal være legalt, at stressede folkeskolelærere og pædagoger negligerer og latterliggør børns blufærdighed med bemærkninger som
”sikke noget pjat”, ”vi ser jo alle sammen sådan ud”, ”se de andre børn, de kan sagtens bade uden tøj”

Jeg håber, at Børnerådet også synes, at børn skal have medbestemmelse og lov til at sige ” Nej tak” til badet efter idræt.

Jeg håber, at Børnerådet vil tage afstand fra, at børn i dagens Danmark bliver tvunget til nøgenhed i omgivelser, hvor børnene ikke føler sig trygge.

Alle børn har i dag mulighed for bad derhjemme

Gør badet efter idræt frivilligt – den nuværende lov bør ændres nu. Det bør være muligt for alle børn at sige “Nej Tak” til badet efter idræt.

Det bør ikke kun være forældre, der skal acceptere børns grænser og ret til at sige fra.

Jeg håber, at Børnerådet vil hjælpe med at skabe opmærksomhed på tvangen i forbindelse med badet efter idræt.
Jeg mener, at den nuværende lovgivning bør ændres, så badet bliver frivilligt for alle elever.

Hvad mener I?
(Se nedenstående links for at få problematikken yderligere belyst.)

Med venlig hilsen
Helle Rasmussen
Tvunget-bad.dk

http://ekstrabladet.dk/nationen/article5023293.ece

http://sfsmith.dk/blufaerdige-born-lider-i-skolens-hverdag/

http://teakl.wordpress.com/2009/10/28/bluf%c3%a6rdighedskr%c3%a6nkelse/

http://www.ssp-naestved.dk/default.asp?menuID=20
(Det frarådes, at forældre tvinger børn til at bade sammen med dem, hvis børnene har givet udtryk for, at de har behov for at have deres krop for sig selv. Hvorfor skal retten til egen krop ikke respekteres i folkeskolen, så alle elever kunne sige “Nej tak” til badet efter idræt?)

http://www.netsundhedsplejerske.dk/artikler/index.php?option=laes&id=377
(“Nedgør aldrig dit barn og dit barns blufærdighed – sig f.eks. ikke ”sikke noget pjat”, ”vi ser jo alle sammen sådan ud”, ”se de andre børn, de kan sagtens bade uden tøj” eller lignende” Disse bemærkninger er ikke befordrende for børnenes selvværd, men hvorfor er det kun forældre, der skal undgå disse udtalelser?
Hvorfor må folkeskolen tvinge tøjet af de blufærdige børn ved at latterliggøre og negligere børnenes blufærdighed?)

http://www.folkeskolen.dk/518053/flere-elever-frygter-faellesbadet
(Uhyggeligt, at en skoleleder kan tvinge børn i bad, mon pigerne i dette indlæg fremadrettet vil få et bedre forhold til deres kroppe efter samtalen med inspektøren? Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturligt)

http://www.skrivunder.net/nej_tak_-_til_tvunget-bad_i_folkeskolen
(Mange af kommentarerne viser med al tydelighed, hvad det er for en form for idioti og indskrænkethed, de blufærdige elever dagligt må kæmpe imod)

 

 

Hvad siger loven om bad efter idræt?

Der er flere, der har undret sig over, at bad skulle være  tvunget i folkeskolen.  Jeg indrømmer også, at det er svært at tro.

Desværre har skolerne  fuld lovhjemmel til at gennemtvinge badet og negligere eleverne ønske om at blive fritaget for badet.

I undervisningsvejledningen til faget idræt fremgår det, at bad er en naturlig del af skolens idrætsundervisning, samt at deltagelse i idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad. Denne undervisningsvejledning henviser skolerne til, når de tvinger eller forsøger at tvinge de blufærdige børn i bad.
Undervisningsministeriet har oplyst, at det er den enkelte skole, der afgør om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen. Undervisningsministerens holdning er, at der bør tages hensyn til de blufærdige børn på skolerne. Hun har desværre tillid til, at de enkelte skoleledere altid vælger at tage hensyn til de blufærdige.
Dette er desværre ikke tilfældet. En skoleleder kan beslutte, at eleverne skal tvinges i bad, og har lovhjemmel til at fastholde dette, uanset hvilke badeforhold skolen i øvrigt tilbyder eleverne. 

Skolelederen kan fx vælge at se bort fra den del af den vejledende undervisningsplan, som foreskriver, at skolerne bør sikre sig forældrene accept, hvis børnene ikke tilbydes kønsopdelt omklædning og bad.
Forvaltningslovens regler om god forvaltningsskik herunder reglen om, at midlet skal stå i forhold til målet, behøver en skoleleder desværre ikke at følge. I min verden er det fuldstændigt uforståeligt, at skolerne kan fravælge at tage hensyn til de blufærdige børn og unge. Jeg har endda set eksempel på, at en skole ekstraordinært ansatte en såkaldt undervisningsassistent, som fik til opgave at sikre, at samtlige elever kom under bruseren efter idræt. 

Skolen havde nok fået mere for pengene, hvis undervisningsassistenten i stedet havde fået til opgave at udbrede budskabet om gevinsten ved en god håndhygiejne. Selvfølgelig var der på den pågældende skole forældre, der valgte at flytte deres barn til en friskole, hvor det heldigvis var tilladt at være blufærdig.

Men hvorfor skal folkeskolen ikke inkludere de blufærdige børn?

 Endnu er der ingen offentlig myndighed, der har haft mod til at udtale, at den pågældende skole gik over stregen.

 Alle henviser de blot til Folkeskolelovens paragraf 45, stk. 1, som giver skoleledere enevældig magt til at træffe alle afgørelser vedr. eleverne. En skoleleder skulle efter sigende have en særlig pædagogisk faglig kompetence, der giver ham ret til at nægte eleverne medbestemmelse og indflydelse på, hvornår og hvor de vil fremvise deres bare kroppe. 

 Mange skoleledere benytter sig af denne paragraf 45, når de vil gennemtvinge badet. 

 Dem, der mener, at problemet med det tvungne bad er overdrevet, bør spørge sig selv eller deres børn om, hvordan deres lokale skole håndterer badet efter idræt. Må eleverne bruge sæbe? Ellers kan det da ikke være af hygiejniske grunde, at eleverne skal tvinges i bad? Er der mulighed for at bade alene? Bliver det accepteret, hvis eleverne ønsker at springe badet over?

Jeg har kun kendskab til en enkelt skole, der har meldt ud, at badet efter idræt er frivilligt. 

 Undersøgelser har vist, at omkring 30 % af vores børn og unge har problemer med dette bad, og at omkring 10-15 % af de store elever i folkeskolen pjækker for at undgå at deltage i fællesbadet. Disse tal er tydelig bevis på, at mange skoler nægter at tage hensyn til de blufærdige elever, når det gælder fællesbadet. 

 Derfor bør den nuværende lov ændres, så det tydeligt fremgår, at badet skal være frivilligt. På samme måde, som det var nødvendigt at lovgive om, at lærerne ikke må bruge korporlig afstraffelse overfor eleverne, er det nødvendigt at lovgive om, at eleverne selvfølgelig heller ikke må udsættes for psykisk vold og verbale overgreb af lærerne i forbindelse med badet.

 Jeg håber stadig på, at denne underskriftsindsamling kan skabe opmærksomhed på, at blufærdige børn mistrives i folkeskolen på grund af det tvungne bad. Badet skal ikke afskaffes, men gøres frivilligt for eleverne. Evt. lugtgener kan sagtens klares med en hurtig gang etagevask.

 De ansvarlige politikere og myndigheder bør reflektere over, hvorfor er det egentligt, at eleverne skal tvinges i bad? I dag har alle mulighed for bad derhjemme.  

Det er desuden tankevækkende, så mange kommentarer  underskriftsindsamlingen “Nej Tak til tvunget-bad i folkeskolen” har fået fra folk, der er tilhængere af badet og brugen af tvang overfor børn.

Desværre viser disse kommentarer med al tydelighed, hvad det er for en form for idioti og indskrænkethed, de blufærdige børn dagligt må kæmpe imod.   

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturlig.

 

Mon de blufærdige børn kan få hjælp af oppositionen?

Regeringen ønsker ikke at beskytte de blufærdige børn.

Mon oppositionen gør?

Neden stående mail er sendt til de ordførere fra oppositionen, som varetager børn og unges interesser på forskellige områder. Mon de blufærdige børn kan få hjælp fra disse personer?

 

Mailen afs. 7. august 2014

Kære alle.

Vil I være med til en lovændring, der gør badet efter idræt frivilligt?

Dansk lovgivning opildner ligefrem til tvang og krænkelse af vores blufærdige børn.
Børnenes menneskerettigheder bliver krænket – Danmark har da underskrevet FN`s Børnekonvention?

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturlig.

Desværre mener regeringen fortsat at, “det skal være op til den enkelte skole at afgøre om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen”.

Er det rimeligt, at en skoleleder kan tvinge tøjet af blufærdige børn?

Psykologer og andre fagfolk gør opmærksom på, at forældre skal respektere børns blufærdighed og deres ret til egen krop.
Hvorfor skal fremmede mennesker på landets folkeskoler, så ikke udvise samme respekt for børns ret til medbestemmelse over egen krop?

Grotesk, at den nuværende lovgivning giver skoleledere, lærere og pædagoger lovhjemmel til at krænke de danske skoleelever. En tredjedel af vores børn og unge har problemer med dette bad.

Lovmæssigt er skolerne ikke forpligtiget til at tage hensyn til blufærdige børn.

Desværre er der mange skoler, der heller ikke mener, at de af moralske og etiske årsager bør tage hensyn til disse børn. Derfor tvinger de med folkeskoleloven i hånden de blufærdige børn i bad.

De større børn vælger i stort omfang at pjække fra undervisningen, men det er vel heller ikke løsningen på problemet?

Tving folkeskolen til også at inkludere de blufærdige børn.

Lad børnene tage badet derhjemme – børnenes hygiejne bør være forældrenes ansvar.

Håber I vil arbejde for, at den nuværende lov ændres, så badet fremover bliver frivilligt?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Helle Rasmussen
www.tvunget-bad.dk

Mailen er bl.a. sendt til nedenstående personer:

Thyra Frank (LA) (Børne- og familieordfører, Psykiatriordfører og Socialordfører)

Simon Emil Ammitzbøll (LA) (Menneskerettighedsordfører)

Merete Riisager (LA) (Undervisningsordfører)

Leif Mikkelsen (LA) (Idrætsordfører)

Tom Behnke (KF) (Menneskerettighedsordfører)

Mai Mercado (KF) ( Børne- og familieordfører samt  Psykiatriordfører)

Brian Mikkelsen (KF) ( Idrætsordfører)

Karen Ellemann (V) (Folkeskoleordfører og
Ungdomsuddannelsesordfører)

Anni Matthiesen (V) (Friskole- og efterskoleordfører
Idrætsordfører)

Peter Juel Jensen (V) (Undervisningsordfører)

Louise Schack Elholm (V) (Børne- og familieordfører)
Karin Nødgaard (DF) ( Børne- og familieordfører
Idrætsordfører)
Alex Ahrendtsen (DF) (Undervisningsordfører)
MON DER ER HJÆLP AT HENTE?????

 

Regeringen ønsker ikke at gøre badet frivilligt – se svar fra undervisningsministeriet

Kære Helle Rasmussen

Undervisningsministeriet har modtaget dine to e-mails fra hhv. den 15. maj 2014 og 30. juni 2014 om fællesbadning. Undervisningsministeren og justitsministeren har bedt os om at besvare dine henvendelser.

Regeringen har ingen planer om at ændre på den nuværende lovgivning, og det er fortsat op til den enkelte skole at afgøre om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisning. Vi må i denne sammenhæng henvise til ministerens svar fra den 9. maj 2014.

Med venlig hilsen

Kontor for Folkeskolepolitik og –lovgivning

Undervisningsministeriet