Hvad mon Børnerådet mener i 2014?

Hvad mener Børnerådet om tvangen i forbindelse med badet efter idræt?  Børnerådet har tidligere ikke ville tage afstand fra tvangen, mon de stadig ikke kan se problemet?

Tvang er tvang, uanset hvor længe og af hvem, den har været praktiseret.

Derfor er nedenstående mail sendt til Børnerådet her i september 2014:

Kære Børneråd.

På jeres hjemmeside er der i øjeblikket fokus på 3 meget vigtige emner:

Inddragelse af børn og unge i kommunerne
Rettidig omsorg
Stressede forældre, der skælder ud og råber
Hvad med også at skabe fokus på den uhyggelige kendsgerning, at børn og unge ikke har medbestemmelse og indflydelse over egen krop i folkeskolen?

Jeg håber, at Børnerådet fremadrettet vil arbejde for:

- at børn og unge får lov til at sige “Nej Tak” til badet efter idræt.

- at skoleledere, skolelærere og andet pædagogisk personale på landets folkeskoler fremadrettet skal tvinges til at udvise omsorg og hensyntagen til de blufærdige elever.

- at det ikke længere skal være legalt, at stressede folkeskolelærere og pædagoger negligerer og latterliggør børns blufærdighed med bemærkninger som
”sikke noget pjat”, ”vi ser jo alle sammen sådan ud”, ”se de andre børn, de kan sagtens bade uden tøj”

Jeg håber, at Børnerådet også synes, at børn skal have medbestemmelse og lov til at sige ” Nej tak” til badet efter idræt.

Jeg håber, at Børnerådet vil tage afstand fra, at børn i dagens Danmark bliver tvunget til nøgenhed i omgivelser, hvor børnene ikke føler sig trygge.

Alle børn har i dag mulighed for bad derhjemme

Gør badet efter idræt frivilligt – den nuværende lov bør ændres nu. Det bør være muligt for alle børn at sige “Nej Tak” til badet efter idræt.

Det bør ikke kun være forældre, der skal acceptere børns grænser og ret til at sige fra.

Jeg håber, at Børnerådet vil hjælpe med at skabe opmærksomhed på tvangen i forbindelse med badet efter idræt.
Jeg mener, at den nuværende lovgivning bør ændres, så badet bliver frivilligt for alle elever.

Hvad mener I?
(Se nedenstående links for at få problematikken yderligere belyst.)

Med venlig hilsen
Helle Rasmussen
Tvunget-bad.dk

http://ekstrabladet.dk/nationen/article5023293.ece

http://sfsmith.dk/blufaerdige-born-lider-i-skolens-hverdag/

http://teakl.wordpress.com/2009/10/28/bluf%c3%a6rdighedskr%c3%a6nkelse/

http://www.ssp-naestved.dk/default.asp?menuID=20
(Det frarådes, at forældre tvinger børn til at bade sammen med dem, hvis børnene har givet udtryk for, at de har behov for at have deres krop for sig selv. Hvorfor skal retten til egen krop ikke respekteres i folkeskolen, så alle elever kunne sige “Nej tak” til badet efter idræt?)

http://www.netsundhedsplejerske.dk/artikler/index.php?option=laes&id=377
(“Nedgør aldrig dit barn og dit barns blufærdighed – sig f.eks. ikke ”sikke noget pjat”, ”vi ser jo alle sammen sådan ud”, ”se de andre børn, de kan sagtens bade uden tøj” eller lignende” Disse bemærkninger er ikke befordrende for børnenes selvværd, men hvorfor er det kun forældre, der skal undgå disse udtalelser?
Hvorfor må folkeskolen tvinge tøjet af de blufærdige børn ved at latterliggøre og negligere børnenes blufærdighed?)

http://www.folkeskolen.dk/518053/flere-elever-frygter-faellesbadet
(Uhyggeligt, at en skoleleder kan tvinge børn i bad, mon pigerne i dette indlæg fremadrettet vil få et bedre forhold til deres kroppe efter samtalen med inspektøren? Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturligt)

http://www.skrivunder.net/nej_tak_-_til_tvunget-bad_i_folkeskolen
(Mange af kommentarerne viser med al tydelighed, hvad det er for en form for idioti og indskrænkethed, de blufærdige elever dagligt må kæmpe imod)