ØV, der er lang vej endnu før badet efter idræt bliver frivilligt.

 

Foreningen Skole og Forældre har netop holdt landsmøde. Omkring 220 engagerede forældre fra diverse skolebestyrelser deltog i mødet, hvor arbejdsprogrammet for 2015 blev vedtaget.

Et forslag om, at Skole og Forældre skulle arbejde på at få den nuværende lovgivning ændret, så badet efter Idræt blev frivilligt for eleverne i folkeskolen, blev desværre nedstemt af omtrent alle de fremmødte.

Over to hundrede forældre der i forbindelse med deres skolebestyrelsesarbejde burde arbejde for, at alle børn blev sikret ret og mulighed for at kunne trives i og blive inkluderet i folkeskolen, sagde blankt nej til at gøre badet frivilligt for eleverne.

Så det er desværre fortsat op til den enkelte elev og dennes forældre at arbejde for at få en særaftale på den enkelte skole, hvis eleven ikke ønsker at deltage i badet efter idræt.

Hvad var så begrundelserne for, at de fremmødte ikke at ville gøre badet frivilligt?

Her er nogle af argumenterne ,og der har sikkert været mange flere:

Emnet hører ikke til i Landsorganisationen for forældre i Folkeskolen, Altså i Skole og Forældre”

Det er ellers i Skole og Forældre, man arbejder på at varetage interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Der er mellem 20-30 % af eleverne i folkeskolen, der har det svært med dette bad. Mellem 10-15 % af eleverne pjækker for at undgå badet.

Men ok, forældrene til disse børn, ønskede de delegerede på mødet så ikke at hjælpe. De repræsenterer selvfølgelig heller ikke ligefrem noget flertal.

Vælg dog en friskole” 

Andre af de delegerede udtrykte en holdning til, at man som forældre til et blufærdigt barn blot kunne vælge en friskole, der kan acceptere, at barnet ikke deltager i badet.

(Dumme mig. Jeg har faktisk altid troet, at folkeskolen skulle være for alle. Men man bliver selvfølgelig hele tiden klogere. Det er åbenbart meget indlysende, at man som forældre til et blufærdigt barn skal betale for, at barnet for lov til at sige “Nej” til badet efter idræt)

Hvis nogle får lov at slippe for badet, er der pludselig ikke nogen, der bader mere” 

Nej, og hvad så? Havde jeg nær sagt.

Alle børn har i dag mulighed for at tage bad derhjemme.

Imidlertid tror jeg stadig, at der ville være børn, der ville deltage i badet. Mange af de børn, der ikke går til sport i fritiden, vil måske synes, det var dejligt at få det daglige bad overstået. Omvendt vil de børn, der skal til sport efter skoletid, måske nok foretrække at vente med badet til senere. Hvor mange gange om dagen bør vores børn og unge iøvrigt bade?

Jeg håber bare ikke, at disse 220 delegeredes mening giver et retvisende billede af, hvorledes de fleste forældre tænker i forhold til det tvungne bad i folkeskolen. For så er der virkelig lang vej endnu, inden badet bliver frivilligt for eleverne. Rigtigt lang vej endnu før det etablerede samfund vil begynde at respektere børn og unges ret til personlig integritet og ret til at sige “NEJ“

Undervisningspligten i Danmark har i år 200 års jubilæum. Mon organisationen Danske Skoleelever i den anledning vil arbejde på at få gjort badet efter idræt frivilligt for alle elever?

Denne gamle, og for mange elever ydmygende tradition, er vel snart det eneste, der ikke har ændret sig i Folkeskolen i løbet af de sidste 200 år?

Jeg vil derfor igen opfordre alle elever på de danske folkeskoler, til at tage fat i jeres elevrådsrepræsentanter og forlange, at de arbejder på at få gjort badet frivilligt for alle elever på din skole. Evt. lugtgener kan sagtens klares med en gang etage vask og rent gymnastik tøj til hver idrætstime.

Elev organisationen Danske Skoleelever burde støtte op om at gøre badet frivilligt.

Danske Skoleelever er en organisation, der skal repræsentere alle de danske skoleelever også de 30 %, der ikke finder det specielt fedt at skulle bade sammen med klassekammeraterne blot for at lure på de andres nøgne kroppe, medens de selv bliver beluret.

Samtidig beder jeg endnu en gang forældre til børn i Folkeskolen om at rette henvendelse til skolebestyrelsen på jeres skole. Skolebestyrelsen på de enkelte skoler burde arbejde på, at badet bliver frivilligt for alle. Det er ikke rimeligt, at det kun er forældre og børn med gode forhandlingsevner, der kan slippe for badet.