Politianmeld de skoler, der tvinger børnene i bad.

Sagen omkring de 2 små drenge, der i forbindelse med nogle såkaldte juleløjer, blev truet med at få deres tissemænd klippet af, viser desværre alt for tydeligt, hvor magtesløse børn og deres forældre er, når der sker blufærdighedskrænkelser på skolerne.

Tak til Børns Vilkår for at have politianmeldt denne hændelse. Det bør i høj grad undersøges, hvorvidt blufærdighedskrænkelser og tvang af børn fortsat skal være lovligt i Danmark, bare fordi ugerningen udføres af en skoleleder.

I dag har en skoleleder i kraft af hans stilling fuld lovhjemmel til at krænke og latterliggøre eleverne, uanset om alle andre både elever og forældre tager afstand fra krænkelsen.

I flg. Folkeskolelovens § 45 har alle skoleledere tilsyneladende en særlig pædagogisk og faglig kompetence, der giver dem fuldmagt til at træffe alle beslutninger vedr. den enkelte elev. Ingen instanser har lovhjemmel til at kritisere og ændre på en skoleleders handlinger og beslutninger, uanset hvor idiotiske og nedværdigende disse kan opfattes.

Vi kan jo bare forestille os, at det var nogle af de større elever, der havde foretaget samme “afstraffelse” af de 2 små drenge. Så var de store elever blevet betragtet, som afvigere, der burde have psykologhjælp omgående.

Hvis andre voksne havde foretaget handlingen med afklædning og trusler, så havde alle straks råbt ordet “pædofili”

Når handlingen nu er udført af en højt profileret skoleleder med en såkaldt udvidet pædagogisk kompetence, så skal det først undersøges, om der nu også er tale om blufærdighedskrænkelse!!!!

Det er simpelthen bare for langt ude.

Men tak til Børns Vilkår, fordi I nu sætter fokus på, at der I høj grad mangler en klageinstans i forhold til de beslutninger, skoleledere i dag kan træffe vedr. den enkelte elev.

Til orientering kan jeg oplyse, at der dagligt og mange gange hver eneste dag sker blufærdighedskrænkelser i det danske skolesystem i forbindelse med det obligatoriske fælles bad efter idræt.

Ca. 30 % af eleverne har det svært med dette bad, og finder det blufærdighedskrænkende, men skoleledere har gennem deres stilling fuldmagt til at gennemtvinge badet for alle elever.

Der må selvfølgelig ikke bruges fysisk tvang, men psykisk tvang må en skoleleder gerne bruge. Han/hun må gerne mobbe, udstede trusler om udelukkelse af fællesskabet og latterliggøre elevernes blufærdighed, indtil de blufærdige børn kapitulerer, smider tøjet og deltager i badet.

Hvorfor har børn og unge ingen rettigheder i skolen, når det drejer sig om fællesbadet efter idræt?

Jeg håber virkelig, at der snart kommer en klageinstans, så problematikken om det tvungne bad kan blive belyst. Men måske skulle forældre til blufærdige børn bare begynde at politianmelde de skoler, der nægter at gøre badet frivilligt og i stedet gennemtvinger badet?

Alle burde sige “Nej Tak” til tvang og krænkelser på de danske skoler. Så jeg håber mange vil skrive under på denne underskriftsindsamling, der belyser, hvor få rettigheder børn og forældre reelt har i det danske skolesystem.

http://www.skrivunder.net/nej_tak_-_til_tvunget-bad_i_folkeskolen