Ros til Danske Skoleelever

Jeg har netop erfaret, at Danske Skoleelever på en konference har besluttet, at de ikke længere bakker op om, at badet efter idræt skal være tvunget. 

De opfordrer nu til, at badet skal være frivilligt for alle elever. Men desværre er der foreløbig stadig intet, der tyder på, at det bliver ulovligt for skolerne at gennemtvinge badet.  

På trods af, at der er flere og flere af eleverne, der springer badet over og nægter at deltage i en fælles af skylning af kroppen, så er der fortsat mange skoler, der stolt proklamerer, at badet er obligatorisk hos dem, og at alle elever skal deltage. 

Jeg vil opfordre eleverne på disse skoler til at tage kontakt til deres elevrådsrepræsentant, så skoleledelsen kan blive tvunget til at følge Danske Skoleelevers opfordring. Så badet bliver frivilligt for alle.   

I løbet af 2017 hørte vi mange beretninger fra folk, der havde følt sig krænket på den ene eller anden måde. Krænkelser, der foregik og opstod, fordi folk ikke fik sagt fra i tide, og fordi det er blevet legalt at negligere et ”NEJ”.  

Politikken bragte henover sommeren diverse fortællinger om unge mennesker, der var blevet forulempet og krænket på Roskilde Festivalen. Tilsyneladende er diverse seksuelle krænkelser blevet kutyme på en Roskilde Festival. Hvorfor?  

Er det, fordi de unge ikke har lært, at det er OK at sige” NEJ”, og at et ”NEJ” skal respekteres?  

I dag lærer vores unge ikke, at det er OK at sige fra, hvis de føler, at deres personlige grænser overskrides. Der er fx stadig alt for mange unge mennesker, som bliver tvunget til at fremvise deres nøgne krop i forbindelse med fællesbadet i folkeskolen.  

Folkeskolen ville ellers være et udmærket sted at lære de unge, at de selv bestemmer over deres krop, og selv må sætte deres personlige grænser. Men desværre er opretholdelsen af en gammel idrætstradition stadig vigtigere end at lære børn og unge, at de selv har retten til at bestemme over deres krop.  

De elever, der ikke selv er blufærdige og ikke har noget i mod fællesbadet, oplever, at det er helt ok at negligere andres blufærdighed og derved forsøge at flytte andres personlige grænser.  

Hele #MeToo-kampagnen viser den samme tendens. Det er den stærke, der sætter dagsordenen for, hvad der er rigtigt, og hvor grænsen skal sættes. Det må den svage part bare affinde sig med, ellers er vedkommende sippet og snerpet og kan trues med at blive holdt uden for det såkaldte gode selskab. 

På samme måde som når de blufærdige elever i folkeskolen trues med at blive holdt uden for fællesskabet, hvis de skulle driste sig til at sige ”Nej Tak” til det tvungne fællesbad.  

Tænk, hvis man allerede i folkeskolen lærte, at ens personlige grænse er en grænse, man selv sætter. Grænsen skal ikke sættes af andre, blot fordi disse har mere magt og er stærkere end en selv.  

Hvis nu lærere og pædagoger allerede i folkeskolen lærte børn og unge, at krop og seksualitet er en privat sag, som de kun skal dele med andre, hvis de har lyst. Hvis nu de unge var vant til, at alle beslutninger omkring krop og seksualitet var noget, den enkelte selv træffer, mon så vi havde haft alle de uheldige sager med børn og unge, der uden at vide det, har gjort sig skyldige i distribution af børneporno via de digitale medier? 

Hele denne sag viser tydeligt, hvordan dobbeltmoralen hersker i vores samfund.   Ungerne tvinges til at fremvise deres nøgne krop i folkeskolen med den begrundelse, at det er sundt for dem at få mulighed for at lure på hinanden under bruseren, så de kan konstatere, at der findes mange forskellige kroppe. (Mon ikke de fleste med øjne i hoved, kan se, at vores kroppe er forskellige, også selv om kroppen er tildækket af tøj?)  

De samme instanser, som har nægtet at gøre badet frivilligt, himler op om, hvor forfærdeligt det er, at de samme børn, som er tvunget til nøgenhed i forbindelse med fællesbadet, kan finde på at sende nøgenbilleder af deres kammerater rundt på nettet. Hvorfor skulle disse børn og unge dog pludselig kunne se, at det er forkert? Mange af dem er måske selv blevet krænket ved at blive tvunget til at smide tøjet i forbindelse med fællesbadet. 

De, der ikke selv er blufærdige, har set og oplevet, at det er helt i orden at nøgenhed bliver fremvist under tvang og protester. For nøgenhed er jo så NATURLIGT.  

Ja, jeg mener faktisk også, at nøgenhed kan være helt naturligt.  

Hvis man selv bestemmer, hvornår man vil være nøgen, og hvem man vil fremvise sin nøgenhed til.  

Gør det ulovligt for skolerne at tvinge vores børn og unge til at fremvise deres nøgne kroppe i forbindelse med fællesbadet efter idræt. 

Gør badet frivilligt nu!!  

Så viser vi de unge, at alles ret til egen krop skal respekteres.