TAK TIL DANSKE SKOLEIDRÆT

Dansk Skoleidræt tør igen sætte gang i debatten omkring det tvungne bad efter idræt. Denne gang nok mest fordi de regner med, at de kan overbevise samtlige forældre om, at det kun er sundt for deres børn at blive tvunget til nøgenhed, når det bare sker i folkeskolen.

Har netop læst den nyeste udgivelse af magasinet ”Idræt i Skolen”, se dette link: http://www.skoleidraet.dk.

Læg mærke til det glimrende foto af et baderum, som det ser ud på de fleste skoler. Er det noget, at sige til, at eleverne nægter at bade under disse forhold? Blufærdige eller ej.

”Nej Tak til fællesbad” står der på forsiden af magasinet, men den overordnede holdning blandt de adspurgte er hel tydelig. Børn og unge, der ikke vil fællesbade skal helbredes og det helst sammen med deres forældre. Tilsyneladende kan de unge ikke få et sundt billede af sig selv og lære at omgås andre, hvis de ikke tvinges i bad efter idræt.

Hvor grotesk kan det blive? Det næste bliver vel, at der bliver lavet en lov, der foreskriver, at alle, voksne som børn, skal møde nøgne op på byens torv hver lørdag, så vi kan sammenligne vores kroppe. Vi kunne jo være i tvivl om, hvem af os, der har de største bryster eller mindste tissemænd. En viden vi tilsyneladende ikke kan leve foruden.

Hvis der er nogle, der på nuværende tidspunkt smider tøjet på byens torv eller det lokale supermarked, vil de med det samme få en dom for blufærdighedskrænkelse.

Så mere naturlig er den nøgne krop så heller ikke.

En hurtig skylning af kroppen, ofte uden brug af sæbe, er åbenbart garant for, at de unge skal få et sundt og naturligt forhold til kroppen. De børn og unge, der ikke ønsker at belure og blive beluret af deres klassekammerater, må acceptere at blive kaldt kropsforskrækket og skal til stadighed finde sig i, at deres lærere forsøger at ”normalisere” dem.

Debatten omkring det tvungne bad har kørt i flere år. Heldigvis er der flere og flere, der får øjnene op for, at badet handler om alt andet end hygiejne og, at badet mange steder bliver gennemtvunget, selv om der er elever, der forsøger at sige fra. Alene det, at så stor en del af idrætslærerne nu tør indrømme, at de har elever, der forsøger at undslippe badet, er et fremskridt. Tidligere var den officielle holdning, at det var en problematik, de ikke kendte til. Idrætslærerne er begyndt at indrømme, at det er tvang, de praktiserer, så det går da fremad.

Bare underligt, at der ikke i større grad bliver taget afstand fra tvangen. Alle andre steder i samfundet er det strafbart at tvinge andre til nøgenhed. Men bare man gør det længe nok, så er det pludselig blevet en del af ens kultur, og så er det åbenbart bare helt ok. Nøjagtigt på samme måde som når nogle af de fremmede kulturer forsvarer deres ret til at omskære deres børn, arrangere tvangsægteskaber og tvinger deres kvinder og piger til at bære tørklæder.

Der er dog også skoler, der respekterer elevernes ret til at sige ”Nej” og lader dem slippe for badet uden yderligere tiltale. Lad os håbe, at der efterhånden vil blive flere af disse skoler. Det hører ingen steder hjemme, at en skoleleder kan gennemtvinge badet hverken alene eller i samråd med skolebestyrelsen. Uanset hvor sundt de må mene, det er for eleverne. Påtvungen nøgenhed kan aldrig være hverken sundt eller naturligt.

Håber der fortsat er mange, der vil kæmpe for, at badet bliver frivilligt, selvom I vil blive mødt med kommentarer om, at de unge vil få et unaturligt forhold til deres krop, hvis de ikke bliver tvunget til at belure og selv blive beluret under bruseren. Men hvad er beviset for det, og hvad er det egentligt at have et naturligt eller unaturligt forhold til sin krop? De samme personer, som lovpriser det tvungne bad, mener samtidigt ikke, det er naturligt, når de unge viser deres bare kroppe frem på de digitale medier eller sender nøgenbilleder til hinanden. Hvorfor så ikke det, så længe det sker frivilligt? Det er jo kun en nøgen krop.

Tilhængerne af det tvungne bad begræder, at der tilsyneladende er flere og flere unge, der bliver blufærdige. Men det er vel en bare en naturlig reaktion fra de unge, da de fra omgivelsernes side mærker en større og større interesse og en masse forventning om, hvordan de skal og bør agere i forhold til deres krop og nøgenhed.

De digitale medier ligger op til, at de unge skal fremvise en perfekt krop, mens det etablerede samfund, som i dette tilfælde er folkeskolen, kræver, at eleverne helst skal fremvise en uperfekt krop. Derved kan de så alle stå og føle sig lidt bedre eller mere normal/unormal end deres klassekammerater. Men fremvise kroppen det skal de.

Eleverne skal lære at acceptere og respektere hinandens fysiske forskelligheder, og det kan de så tilsyneladende kun lære ved at blive tvunget til at deltage i et fællesbad. Lige her i forhold til kroppen bliver forskelligheden lovprist, det gør den bare ikke i forhold til, at der kan være forskel på elevernes personlige grænser og, at der derfor altid vil være nogle, der vil forsøge at sige ”Nej tak” til fællesbadet efter idræt.

I tidligere generationer kæmpede ungdommen for at måtte smide tøjet og være frimodige, og det lykkedes så godt for dem, at de nye generationer nu skal kæmpe for at få lov til at beholde tøjet på uden at blive kaldt for kropsforskrækket og psykisk hæmmet.

Måske vi på et tidpunkt kan lære at acceptere, at folk både voksne og børn er forskellige og bør have ret til at gøre, hvad de synes er bedst i forhold til deres egen krop?

Derfor igen en stor opfordring til alle forældre om at bringe problematikken op for skolebestyrelsen på jeres børns skole.

En forældrevalgt skolebestyrelse bør kunne forlange, at badet bliver frivilligt for alle. Alle elever vil blive tilgodeset, når det ikke længere er acceptabelt, at et flertal i en forældregruppe kan tvinge andres børn til at fællesbade.

Hvis du er elev på en folkeskole så find ud af, hvem der er elevrådsrepræsentanter på din skole og få også dem til at arbejde for, at badet bliver frivilligt på din skole.

De bør gå til deres hovedorganisation, som er Danske Skoleelever og få dem til at tage problematikken op. Danske Skoleelever har en vision om, at de optimalt skal varetage skoleelevers interesser. Derfor utroligt, at de endnu ikke har blandet sig i debatten om det tvungne bad efter idræt og krævet, at det bliver frivilligt for alle elever.

På alle områder i folkeskolen er det lovbestemt, at eleverne og deres forældre skal have medindflydelse og være medbestemmende men bare ikke i forhold til badet efter idræt. Det er høje tid, at dette bliver ændret, så alle elever får ret til at sige ”Nej Tak” til badet efter idræt.

Jeg kan kun krydse fingre for, at  det tvungne bad i folkeskolen, snart kun er en saga blot.