Ja Tak til menneskerettigheder- Nej Tak til tvunget bad

Måske glædeligt nyt til landets folkeskoleelever og deres forældre.

Undervisningsministeriet har anmodet Institut for Menneskerettigheder om eventuelle bemærkninger til ændring af lov om folkeskolen.

Mon det betyder, at vores børn fremover vil få rettigheder i folkeskolen?

Mon folkeskolen tør undervise eleverne i de rettigheder, som børn burde have ifølge Børnekonventionen?

En ting er helt sikkert, det vil på flere måder være en øjenåbner for mange skoleledere og deres personale at skulle læse Børnekonventionen.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler bl.a., at en bestemt kommentar fra FN´s Børnekomitè  bliver taget alvorligt i den nye folkeskolelov.

I kommentaren fremhæves, at barnets rettigheder i forbindelse med uddannelse ikke kun er et spørgsmål om adgang til uddannelse men også om indhold, de værdier, der er indlejret i uddannelsesprocesserne, de pædagogiske metoder og det samlede undervisningsmiljø.

Hvis denne kommentar og de øvrige bemærkninger fra Institut for Menneskerettigheder bliver en del af den nye folkeskolelov kan vi håbe på, at det i fremtiden vil være udelukket at sende 10-årige børn på stroppetur i skolegården.

Samtidigt kan vi håbe på, at blufærdige børn ikke længere skal udsættes for psykiske overgreb blot fordi, de siger “Nej Tak” til badet efter faget idræt.

Lad os håbe, at vores politikere vil gøre FN`s Børnekonvention til en vigtig del af den nye folkeskole.

En så vigtigt del, at der oprettes klagenævn, hvor elever og deres forældre kan klage, hvis børnenes rettigheder bliver krænket.

Lige nu er der desværre ingen steder, hvor man som forældre kan klage over den behandling ens barn får i folkeskolen. En skoleleder kan udstikke de retningslinjer, som det passer ham. Han behøver blot at sige, at retningslinjerne udstikkes ud fra et pædagogisk hensyn.

Elever og forældre kan ikke stille krav om at få en uddybning af hvilke pædagogiske principper, der retfærdiggør hans retningslinjer.

Mon Undervisningsministeriet tør gøre børns rettigheder synlige i den nye folkeskole?