Opfordring sendt til Danske Skoleelever og Skole og Forældre

Da ovenstående organisationer arbejder for at fremme forholdene for de danske skoleelever og disses forældre har jeg sendt denne opfordring til begge organisationer:

 

Kære Skole og Forældre

I varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen.

Mit spørgsmål til jer er derfor, hvad har I gjort, og hvad har I tænkt jer at gøre for at fremme trivslen blandt de blufærdige elever i folkeskolen?

I dag kan den enkelte skole vælge at tvinge alle i bad efter idræt.

Denne tvang er helt lovligt, selv om skolerne ikke kan tilbyde separate omklædnings- og baderum.

Skolerne behøver ikke en gang at tilbyde kønsopdelte omklædnings- og baderum i indskolingen.

Undersøgelser har vist, at mange af de danske skoleelever har problemer med dette bad, men hvor kan de klage?

Hvor kan forældrene klage?

Til orientering er der ingen steder, man kan klage i det danske skolesystem, hverken som forældre eller elev, da skoleledelsen har den totalitære magt til at udstikke retningslinjerne for, hvordan og hvornår der skal bades på skolen.

Vi kan alle have en holdning til, at et bad kan være dejligt og noget helt naturligt efter fysisk anstrengelse, men både det dejlige og behagelige forsvinder, når der bliver tale om tvang.

Fordi det tvungne bad nu har været en realitet siden 60`erne/70`erne, hvor pornoen blev givet fri og rødstrømperne smed bh`en, er det så ensbetydende med, at badet fortsat skal være tvunget i en moderne demokratisk skole, hvor alt andet bortset fra tvangen omkring badet har ændret sig?

Har en demokratisk og rummelig skole ikke en forpligtigelse til at tage hensyn til de blufærdige?

Der findes blufærdige børn i alle samfundsgrupper, og blufærdigheden findes både blandt danske og udenlandske børn og unge.

I en folkeskole hvor man taler om elevernes medbestemmelse og indflydelse, er denne tvang totalt malplaceret. 

Håber I er enige og vil arbejde for, at dette bad bliver gjort frivilligt?

Hvis skolerne via lovgivningen ikke længere kunne tvinge eleverne i bad, havde de måske pludselig en interesse i at kunne tilbyde eleverne både fælles og separate omklædnings- og baderum, evt. afskærmede kabiner, hvor eleverne kunne nøjes med en gang etagevask, hvis der var behov for det.

Ifølge den nye skolereform skal de ældre elever nu til at have karakterer i Idræt.

Denne karakter vil så blive afhængig af, hvorvidt de blufærdige børn og unge vil vise deres bare kroppe eller ej.

Finder I det rimeligt, at en elevs karaktergennemsnit kan blive afhængigt af, hvor blufærdig eleven er?

Mon dette krav vil fremme elevernes trivsel?

Jeg mener nej og håber, I kan se problematikken, og vil støtte op omkring et ”Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

Glæder mig til at høre jeres holdning og mening omkring problematikken, for problemet kan IKKE løses decentralt på de enkelte skoler.

Det er meget forskelligt og basert på personlige holdninger, hvorledes skolelederne og de enkelte skolebestyrelser løser problemet omkring badet.

Derfor bør den nuværende lov ændres nu, så badet bliver gjort frivilligt.