Hvad har Skole og Forældre svaret på henvendelsen af 31. marts 2014?

Skole og Forældre ønsker ikke at tage problematikken op omring det tvungne bad efter idræt. I stedet har de givet en opfordring til at deltage i deres landsmøde og rejse diskussionen der.

Skole og Forældre har i deres svar på første henvendelse opfordret til, at problematikken skal tages op i de enkelte skolebestyrelser rundt om i landet. I svaret antydes, at det er et fåtal af vores børn og unge, der har problemer med dette bad og, at der derfor bør findes individuelle løsninger på skolerne.

“Løsninger der involverer mindst mulig tvang og i størst muligt omfang finder en balance mellem hensynet til den enkelte og fællesskabet.”

Mange elever og forældre har desværre oplevet, at det ikke er muligt at opnå individuelle løsninger på grund af folkeskolelovens §45, stk 1,  som giver den enkelte skoleleder fuldmagt til egenrådigt at bestemme, hvordan og hvornår børnene skal bade på skolen.

Han kan med henvisning til loven tvinge alle i bad og afvige fra at finde individuelle løsninger.

(Dette jf. et svar fra Undervisningsministeriet den 9. april 2014)

Det tvungne bad er et symbol på, at børns rettigheder ikke tages alvorligt i det danske skolesystem.

Tvunget-bad.dk mener, at Skole og forældre bør stille spørgsmålet:

“Hvordan kan politikere, forældre og andre have tiltro til, at folkeskolernes inklusion kan blive en succes, når folkeskoleloven ikke formår at inkludere de blufærdige børn?”