Antorini – gør badet frivilligt nu!

Kære Antorini!

Hvorfor vil du ikke ændre den nuværende lovgivning, der opildner til psykisk vold i folkeskolen?

Hverken du eller det øvrige folketing har reageret på en opfordring til at ændre folkeskoleloven, så badet efter idræt bliver et tilbud til vores børn og ikke et lovkrav.

Lovkravet om det tvungne bad giver skoleledere, lærere og pædagoger fuldmagt til at tvinge tøjet af de blufærdige børn i folkeskolen.

Hvorfor vil du ikke anerkende, at det er et problem?

Folkeskolelovens §45, stk. 1 har gjort skolelederne på de enkelte skoler til enevældige konger.

En skoleleder er ikke forpligtiget til at finde individuelle løsninger, som tager hensyn til de blufærdige børn. Med folkeskoleloven i hånden kan han/hun helt lovligt tvinge tøjet af vores børn og unge i den danske folkeskole.

Børnene kan ingen steder klage over behandlingen. Uanset hvor diskriminerende og nedværdigende en behandling en skoleleder udsætter børnene for retfærdiggøres disse handlinger af folkeskolelovens § 45, stk. 1.
Denne lovparagraf ophøjer helt automatisk en skoleleders handlinger til at være pædagogiske og “foretaget ud fra en pædagogisk vurdering”. Derfor har hverken forældre eller elever mulighed for at stille spørgsmålstegn til eller klage over hans beslutning eller handlemåde.

(Dette jf. Undervisningsministeriet d. 9. april 2014)

Skolelederen kan oven i købet fravige undervisningsministeriets vejledende retningslinjer om, at skolerne bør sikre sig forældrenes samtykke, inden piger og drenge blive tvunget til at klæde om og bade sammen.

Med den nye skolereform har du prioriteret faget Idræt, så eleverne nu dagligt skal have idræt.

En god og fornuftig beslutning hvis du samtidig lovgiver om, at badet skal være frivilligt.

I modsat fald vil der være omkring 30 % af vores børn og unge, der dagligt vil føle sig nedværdiget og krænket? Ikke ligefrem fremmende for elevernes trivsel.

Hvor er elevernes medbestemmelse og indflydelse? Hvor er forældrenes?

Forældrene har et medansvar for, at den nye skolereform bliver en succes.
Ja, men mener du, at forældre skal tvinge deres børn til at tage det daglige bad på skolen?
Et bad som alle forældre i dag kan tilbyde deres børn i hjemmet.

Hvor mange rettigheder har forældre i folkeskolen, når de ikke en gang har mulighed for at fritage deres barn for noget så ligegyldigt som et bad?

Et bad der oftest foregår uden sæbe og under overvågning af en lærer af modsatte køn.

Det er ikke ualmindeligt, at 11-årige børn har idrætslærere af modsatte køn. Lærere der er sat til at overvåge, at børnene deltager i badet.

På SSP Næstveds hjemmeside kan man se, at det faktisk kan være et seksuelt overgreb, hvis forældre bliver ved med at opfordre sit barn til at gå i bad med ham eller hende, selvom barnet for længst har markeret, at nu har det altså brug for at have sin krop for sig selv og ønsker at bade alene.

Hvordan mon det så påvirker et blufærdigt barn at blive tvunget til at bade sammen med og foran fremmede på skolen?

Du bør ændre loven nu, så badet bliver gjort frivilligt.

Stop den institutionerede blufærdighedskrænkelse på landets folkeskoler.

Du bør stille spørgsmålet:

“Hvis folkeskolen ikke magter at inkludere de blufærdige børn, hvordan kan man så for alvor tro, at den samlede inklusionen kan lykkedes?”

Håber du denne gang vil reagere på henvendelsen om “Nej Tak til tvunget bad i folkeskolen” så badet bliver gjort frivilligt.