Uddrag af svaret fra undervisningsministeren – Mon hun kender den virkelige verden ude i folkeskolen?

“Der er ikke fra centralt hold fastsat regler om badning i forbindelse med idrætsundervisningen i folkeskolen. Det fremgår dog af undervisningsvejledningen for faget idræt, at idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad. Hensigtsmæssig påklædning og bad er en integreret del af dansk idrætstradition, og derfor bør det som udgangspunkt også være en naturlig del af skolens idrætsundervisning.

Dermed er det den enkelte skole, der afgør, om og i givet fald hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisning.

Hvis et barn mistrives som følge af fællesbadning efter idræt, er det en problematik, som naturligvis skal tages op på den enkelte skole. Jeg har fuld tillid til, at skolelederen i dialog med lærere, forældre og elever, herunder i skolebestyrelsen, italesætter problemstillingen og i fællesskab løser de problemer, der opstår.”

Ovenstående svar viser med al tydelig, at det er loven, der skal ændres, så badet bliver frivilligt.

Skolerne ønsker nemlig ikke altid at tage hensyn til de blufærdige børn og det kan de med den nuværende lovgivning helt legalt fravælge.