FRISIND = FORDOMSFRI, TOLERANT INDSTILLING OG TANKEGANG

Iflg. Den Danske Ordbog betyder FRISIND :

FORDOMSFRI, TOLERANT INDSTILLLING OG TANKEGANG

Noget vi efterhånden har glemt i det danske samfund. For os danskere betyder “frisind” viljen og lysten til at fremvise vores nøgne kroppe.

Det, at omkring 30 % af eleverne i Folkeskolen har problemer med fællesbadet ses af mange, som en trussel mod det danske frisind.

Derfor tør ingen instanser arbejde for, at badet i folkeskolen bliver frivilligt.

Jeg mener, at tvang og krænkelse mod vores blufærdige børn og unge i forbindelse med det tvungne bad efter idræt, i virkeligheden er den allerstørste trussel mod vores FRISIND.

Hvad mener du?

Er man fordomsfri og tolerant i sin indstilling, når man mener, at børn og unge er nogle uhygiejniske svin, bare fordi de nægter, at fremvise deres bare kroppe i forbindelse med badet efter idræt?

Er man fordomsfri og tolerant i sin indstilling, når man negligerer og forklejner børn og unges blufærdighed?

Er man fordomsfri og tolerant i sin indstilling, når man mener, at børn skal nægtes medbestemmelse og indflydelse, når det gælder deres egen krop?

En ting er sikkert – det danske frisind er på vej væk.