Mon de blufærdige børn kan få hjælp af oppositionen?

Regeringen ønsker ikke at beskytte de blufærdige børn.

Mon oppositionen gør?

Neden stående mail er sendt til de ordførere fra oppositionen, som varetager børn og unges interesser på forskellige områder. Mon de blufærdige børn kan få hjælp fra disse personer?

 

Mailen afs. 7. august 2014

Kære alle.

Vil I være med til en lovændring, der gør badet efter idræt frivilligt?

Dansk lovgivning opildner ligefrem til tvang og krænkelse af vores blufærdige børn.
Børnenes menneskerettigheder bliver krænket – Danmark har da underskrevet FN`s Børnekonvention?

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturlig.

Desværre mener regeringen fortsat at, “det skal være op til den enkelte skole at afgøre om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen”.

Er det rimeligt, at en skoleleder kan tvinge tøjet af blufærdige børn?

Psykologer og andre fagfolk gør opmærksom på, at forældre skal respektere børns blufærdighed og deres ret til egen krop.
Hvorfor skal fremmede mennesker på landets folkeskoler, så ikke udvise samme respekt for børns ret til medbestemmelse over egen krop?

Grotesk, at den nuværende lovgivning giver skoleledere, lærere og pædagoger lovhjemmel til at krænke de danske skoleelever. En tredjedel af vores børn og unge har problemer med dette bad.

Lovmæssigt er skolerne ikke forpligtiget til at tage hensyn til blufærdige børn.

Desværre er der mange skoler, der heller ikke mener, at de af moralske og etiske årsager bør tage hensyn til disse børn. Derfor tvinger de med folkeskoleloven i hånden de blufærdige børn i bad.

De større børn vælger i stort omfang at pjække fra undervisningen, men det er vel heller ikke løsningen på problemet?

Tving folkeskolen til også at inkludere de blufærdige børn.

Lad børnene tage badet derhjemme – børnenes hygiejne bør være forældrenes ansvar.

Håber I vil arbejde for, at den nuværende lov ændres, så badet fremover bliver frivilligt?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Helle Rasmussen
www.tvunget-bad.dk

Mailen er bl.a. sendt til nedenstående personer:

Thyra Frank (LA) (Børne- og familieordfører, Psykiatriordfører og Socialordfører)

Simon Emil Ammitzbøll (LA) (Menneskerettighedsordfører)

Merete Riisager (LA) (Undervisningsordfører)

Leif Mikkelsen (LA) (Idrætsordfører)

Tom Behnke (KF) (Menneskerettighedsordfører)

Mai Mercado (KF) ( Børne- og familieordfører samt  Psykiatriordfører)

Brian Mikkelsen (KF) ( Idrætsordfører)

Karen Ellemann (V) (Folkeskoleordfører og
Ungdomsuddannelsesordfører)

Anni Matthiesen (V) (Friskole- og efterskoleordfører
Idrætsordfører)

Peter Juel Jensen (V) (Undervisningsordfører)

Louise Schack Elholm (V) (Børne- og familieordfører)
Karin Nødgaard (DF) ( Børne- og familieordfører
Idrætsordfører)
Alex Ahrendtsen (DF) (Undervisningsordfører)
MON DER ER HJÆLP AT HENTE?????